Adwentowa Spowiedź

Rachunek sumienia. Żal za grzechy. Mocne postanowienie poprawy. Szczera spowiedź. Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu.
a) na co jest ukierunkowane? b) kim jest dla ciebie Jezus? Analizuj myśli, mowy, uczynki i zaniedbania. Najpierw podziękuj za dobro a potem zobacz swe grzechy przed Bogiem. Odkrywaj źródła grzechu: DLACZEGO? Pytaj się, czy chcesz być wolny od grzechów. Potrzebny jest czas: ok.15 minut. Pomocą są gotowe rachunki sumienia, np. wg klucza: miłość do Boga, do ludzi, do samego siebie.