Sakrament chrztu świętego

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK 1213).

Sakramentu Chrztu św. udziela się w każdą drugą sobotę miesiąca o godz. 18.00, oraz trzecią niedzielę miesiąca  o godz. 12.00.

Rodzice dziecka:

 1. Zgłaszają się do kancelarii parafialnej, celem sporządzenia aktu chrztu św. dziecka na dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu św.
 2. Przynoszą ze sobą:
  • odpis aktu urodzenia z USC,
  • swoje dokładne dane osobowe (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, data i miejsce zawarcia sakramentu małżeństwa),
  • dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, data urodzenia, wyznanie, dokładny adres).
 3. Uczestniczą obowiązkowo w katechezie chrzcielnej (piątek przed drugą sobotą miesiąca po wieczornej Mszy św.).
 4. Przystępują do Sakramentu Pokuty.
 5. Nie można udzielać sakramentu chrztu św. małym dzieciom bez faktycznej wiedzy rodziców lub wbrew ich woli.
 6. Jeśli rodzice dziecka żyją w związku cywilnym, kapłan powinien doprowadzić ich do zawarcia małżeństwa sakramentalnego przed chrztem dziecka. W wypadku odmowy, należy żądać na piśmie oświadczenia od rodziców dziecka i chrzestnych, że zobowiązują się wychować dziecko w wierze katolickiej. Również w wypadku, gdy rodzice żyją bez ślubu kościelnego z powodu przeszkód kanonicznych, należy żądać takiego oświadczenia.

Rodzice chrzestni:

 1. Należą do kościoła katolickiego.
 2. Ukończony 16 rok życia.
 3. Przyjęte sakramenty: chrztu, eucharystii, bierzmowania.
 4. Posiadają zaświadczenie z parafii zamieszkania o życiu religijnym. Młodzież – zaświadczenie o aktualnym uczęszczaniu na katechizację.
 5. Obowiązkowy udział w konferencji przed chrztem św.
 6. Zaświadczenie o ważnie odbytej spowiedzi św.
 7. Przynoszą na chrzest świecę i białą szatę.

W dniu chrztu św.:

Rodzice lub chrzestni zgłaszają się do zakrystii i składają brakujące podpisy, chrzestni którzy nie uczestniczyli w naszej parafii w konferencji przedchrzcielnej przynoszą zaświadczenie, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami oraz zaświadczenie o odbytej spowiedzi św. i konferencji.

Nie mogą zostać rodzicami chrzestnymi następujące osoby:

 1. Nieochrzczone.
 2. Należące do jakiejś sekty religijnej.
 3. Które publicznie zaparły się wiary.
 4. Wrogo ustosunkowane do wiary i religii.
 5. Będące publicznymi, jawnymi grzesznikami.
 6. Żyjące w małżeństwie bez sakramentu małżeństwa lub mieszkające razem przed ślubem.