Plan Adoracji Najświętszego Sakramentu

Plan Adoracji Najświętszego sakramentu w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę

8.00-9.00 - Parafianie z ul. Dąbrowskiego

9.00-10.00 - Parafianie z ul. Batorego

10.00-11.00 - Parafianie z Gutowa Małego, Gutowa Wielkiego i Ostrowa Szlacheckiego

11.00-12.00 - Wspólnota Żywego Różańca

12.00-13.00 - Parafianie z ul. Słowackiego 13-28

13.00-14.00 - Parafianie z ul. Słowackiego 30-67

14.00-15.00 - Parafianie z ul. Chrobrego

15.00-16.00 - Parafianie z ul. Piastów 1-6

16.00-17.00 - Parafianie z ul. Piastów 7-19

17.00-18.00 - Parafianie z ul. Witkowskiej i Szosy Witkowskiej

18.00-20.00 - PIĄTEK LITURGIA, SOBOTA Adoracja indywidualna dla wszystkich chętnych

20.00-21.00 - Parafianie z ul. Gendka i Śmidowicz

21.00-22.00 - Parafianie z ulic wcześniej niewymienionych