Plan kolędy

20 stycznia – od godz. 15.00

 • ks. Proboszcz – ul. Spokojna nr 1 – 36
 • ks. Leszek – ul. Słowackiego 65 (1-50)
 • ks. Marcin – ul. Spokojna nr 68-38, ul. Koniecznego od nr 1

21 stycznia – od godz. 15.00

 • ks. Proboszcz – ul. Słowackiego 65 (51-105)
 • ks. Leszek – ul. Słowackiego 66 (51-105)
 • ks. Marcin – ul. Słowackiego 66 (1-50)

22 stycznia – od godz. 15.00

 • ks. Proboszcz – ul. Słowackiego 43 a, b, c, d
 • ks. Leszek – ul. Słowackiego 47 a, b, c
 • ks. Marcin – ul. Słowackiego 45 a, b, c

23 stycznia – od godz. 15.00

 • ks. Proboszcz – ul. Słowackiego 62 a, b, c, d
 • ks. Leszek – ul. Słowackiego 60 a, b i 64
 • ks. Marcin – ul. Słowackiego 56, 58

24 stycznia – od godz. 15.00

 • ks. Proboszcz – ul. Słowackiego (22-50) i od 37 do zejścia
 • ks. Leszek – ul. Słowackiego 15 i od 25 do zejścia
 • ks. Marcin – ul. Słowackiego 52 a, b, c, d

25 stycznia – od godz. 10.00

 • ks. Proboszcz – ul. Słowackiego 28 a
 • ks. Leszek – ul. Słowackiego 26 a, b
 • ks. Marcin – ul. Słowackiego 24 a, b

27 stycznia – od godz. 14.00

 • ks. Proboszcz – ul. Słowackiego 28 b
 • ks. Leszek – ul. Słowackiego 20 a, 22 a
 • ks. Marcin – ul. Słowackiego 20 b, 22 b

Adwentowa Spowiedź

Rachunek sumienia. Żal za grzechy. Mocne postanowienie poprawy. Szczera spowiedź. Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu.
a) na co jest ukierunkowane? b) kim jest dla ciebie Jezus? Analizuj myśli, mowy, uczynki i zaniedbania. Najpierw podziękuj za dobro a potem zobacz swe grzechy przed Bogiem. Odkrywaj źródła grzechu: DLACZEGO? Pytaj się, czy chcesz być wolny od grzechów. Potrzebny jest czas: ok.15 minut. Pomocą są gotowe rachunki sumienia, np. wg klucza: miłość do Boga, do ludzi, do samego siebie.