Siostry Zakonne pochodzące z Parafii

  1. Siostra Weronika Jeżewska
  2. Siostra Laura Chudzikowska
  3. Siostra Salezja Pardela

 Kapłani pochodzący z Parafii

1. Ks. Piotr Jóźwiak.  Urodzony 24 stycznia 1958 roku. Wyświęcony na kapłana 2 czerwca 1984 roku w katedrze gnieźnieńskiej przez Prymasa Polski kard. Józefa Glempa. Mszę prymicyjną odprawił 3 czerwca w tymczasowej kaplicy pw. bł. Królowej Jadwigi we Wrześni. Na jego drodze życia i powołania kapłańskiego znalazła się posługa wikariuszowska w Orzechowie, studia specjalistyczne na KUL-u w zakresie teologii ekumenicznej. Pełnił również funkcję notariusza Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie oraz przewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji Ekumenicznej. Następnie był wikariuszem w Bydgoszczy i Inowrocławiu. W tym ostatnim mieście pełni już od blisko 9 lat posługę kapelana w miejscowym Areszcie Śledczym. Od 1998 roku pracował jako proboszcz Parafii pw. św. Elżbiety w Orłowie. Zmarł 3 sierpnia 2006 roku w wieku 48 lat, w 22 roku kapłaństwa i 8 roku probostwa. Spoczął na cmentarzu parafialnym w Orłowie. 

<<Moim zawołaniem umieszczonym na obrazku prymicyjnym są słowa z Księgi Kronik: „Ty wskażesz im drogę, którą mają kroczyć”. Z pokorą sądzę, że w mojej dotychczasowej posłudze kapłańskiej z całą mocą i zaangażowaniem oraz w duchu wiary starałem się je realizować >> – mówi ks. Piotr Jóźwiak.

  

2. Ks. Kazimierz Świątnicki ur. 9 lutego 1954 roku w Drężnie należącym do Parafii pw. św. Mikołaja w Młodojewie, w rolniczej rodzinie Leona i Marianny z domu Konieczka Świątnickich. Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej przyjął w Młodojewie. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej rozpoczął naukę w Technikum Mechanicznym w Koninie. Po zdanej maturze odbył służbę wojskową w Jednostce 2016 w Wałczu w 2 Brygadzie Łączności. W tym czasie rodzina przeprowadziła się do Wrześni. Po powrocie z wojska podjął pracę w firmie Tonsil, zajmując się regeneracją narzędzi pomiarowych. Kolejnym etapem pracy zawodowej była kopalnia węgla kamiennego Rozbark w Bytomiu, gdzie zajmował się podziemną naprawą maszyn górniczych. W 1979 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp. Jana Zaręby w katedrze włocławskiej dnia 9 czerwca 1985 roku. Mszę św. prymicyjną odprawił w Parafii pw. bł. Królowej Jadwigi 16 czerwca 1985 roku. Jako wikariusz posługiwał w 10 Parafiach w każdej przez rok czasu. Na wikariuszowskiej drodze znalazły się kolejno Parafie w Ślesinie, Izbicy Kujawskiej, Rososzycy, Liskowie, katedralna we  Włocławku, w Koninie, Tuliszkowie, Lubanie i Grabkowie. W 1994 roku został mianowany pierwszym proboszczem nowoutworzonej Parafii pw. św. Antoniego w Czerniewicach. Przyczynił się do ukończenia budowy kościoła i do budowy plebani. Własnym przykładem zachęcał wiernych do podejmowania prac na rzecz dobra wspólnego. W ostatnim etapie życia zmagał się z chorobą nowotworową. Zmarł 27 września 2016 roku w wieku 62 lat, w 31 roku kapłaństwa i w 22 roku probostwa. Spoczął na cmentarzu w Czerniewicach. 

                                  

3. Ks. Krzysztof Panasiuk wyświęcony na kapłana 2 czerwca 1990 roku w katedrze gnieźnieńskiej. Mszę prymicyjną odprawił 3 czerwca.

4. Ks. Krzysztof Szydłowski wyświęcony na kapłana 30 maja 1998 roku w katedrze poznańskiej. Mszę prymicyjną odprawił 31 maja.

5. Ks. Krzysztof Lange wyświęcony na kapłana 31 maja 1998 roku w katedrze w Paderborn w Niemczech. Mszę prymicyjna odprawił w parafii 7 czerwca.

6. Ks. Przemysław Kwiatkowski wyświęcony na kapłana 7 czerwca 2003 roku w katedrze gnieźnieńskiej. Mszę prymicyjną odprawił 8 czerwca.

7. Ks. Karol Świderski wyświęcony na kapłana 23 maja 2010 roku w katedrze gnieźnieńskiej. Mszę prymicyjna odprawił 24 maja.