Liczba chrztów w Parafii w poszczególnych latach:

 

Liczba małżeństw zawartych w Parafii w poszczególnych latach:

 

Liczba zmarłych w Parafii w poszczególnych latach:

 

Liczba osób wybierzmowanych w Parafii w poszczególnych latach: