KS. KANONIK HENRYK NADOLNY - PIERWSZY PROBOSZCZ PARAFII

Ks. Henryk Nadolny urodził się 12 grudnia 1939 roku w miejscowości Wtelno należącej niegdyś do diecezji chełmińskiej. Jego rodzicami byli Wiktor Nadolny oraz Maria z domu Socha. Sakrament chrztu otrzymał w rodzinnej Parafii pw. św. Michała Archanioła w wigilię Bożego Narodzenia tego samego roku. Sakrament Bierzmowania przyjął z rąk Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Nakle, które zakończył maturą zdaną w 1957 roku. Następnie wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. 2 kwietnia 1963 przyjął z rąk bp. Lucjana Bernackiego w Gnieźnie święcenia diakonatu, zaś 8 czerwca tego samego roku również z rąk bp. Bernackiego święcenia prezbiteratu. Z dniem 1 lipca 1963 roku jako neoprezbiter został skierowany do posługi w Parafii pw. Wszystkich Świętych w Orchowie, gdzie pozostał do 31 marca 1965 roku. Następnie przeszedł na wikariat do Parafii pw. św. Jakuba w Miłosławiu, gdzie posługiwał jedynie do 30 lipca 1966 roku. Trzecią Parafią wikariuszowską była wrzesińska Fara, w której był do 31 stycznia 1968 roku, przechodząc dalej do Bydgoszczy do Parafii. pw. św. Piotra i Pawła, w której posługiwał do 30 czerwca 1970 roku. Dalsze drogi poprowadziły go do Parafii pw. św. Piotra i Pawła w Kruszwicy, w której przebywał zaledwie do 29 stycznia 1971 roku. Ostatnią Parafią wikariuszowską była Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu. 20 grudnia 1975 został mianowany proboszczem w Parafii pw. św. Katarzyny w Dźwierzchnie, gdzie pozostał przez 6 lat. Z dniem 15 lipca 1981 roku przeszedł na probostwo do Parafii pw. św. Mikołaja i św. Jadwigi w Dębnicy, w której pozostał do 10 czerwca 1983 roku. Trzecim i ostatnim probostwem została nowo utworzona Parafia pw. błogosławionej Królowej Jadwigi. Urząd proboszcza zaczął pełnić od 1 lipca 1983 roku. W między czasie pełnił także rolę wicedziekana dekanatu Września II w latach 1 kwietnia 1992 do 15 grudnia 1996 roku oraz funkcję dziekana tego dekanatu od 15 grudnia 1996 do 15 czerwca 2001 roku. Z dniem 27 czerwca 2007 roku przeszedł na wcześniejszą emeryturę zamieszkując początkowo we Wrześni, a następnie w Domu Księży Seniorów w Gnieźnie. Za zasługi w tworzeniu Parafii i budowie kościoła został oznaczony tytułem kanonika honorowego kapituły prymasowskiej. Zmarł w wieku 79 lat dnia 12 października 2018 roku około godz. 12.00 w Domu Księży Seniorów w Gnieźnie. Pogrzeb pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka odbył się 17 października. Spoczął na cmentarzu farnym we Wrześni.

KS. KANONIK ADAM ZALESIAK - DRUGI PROBOSZCZ PARAFII

 

 

Ks. Adam Zalesiak urodził się 5 marca 1957 roku w rodzinie Bogusława i Marii z domu Perkiewicz. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w rodzinnym Pięczkowie. Po jej ukończeniu podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni, która przypadła na lata 1972-1976. Następnie wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Święcenia diakonatu przyjął z rąk bp. Jana Czerniaka 2 maja 1981 roku, zaś rok później 5 czerwca 1982 roku w katedrze gnieźnieńskiej został przez Prymasa Polski Józefa Glempa wyświęcony na kapłana. Jako neoprezbiter z dniem 1 lipca 1982 roku został skierowany na wikariat do Parafii pw. św. Jakuba Apostoła do Barcina. Posługa w Barcinie nie trwała jednak długo, gdyż konieczna była pomoc w Parafii pw. Świętego Ducha we Wrześni, do której został skierowany 17 grudnia 1982 roku. W tym czasie podjął zadania katechety w Zespole Szkół Zawodowych. Gdy 1 lipca 1983 roku Prymas Glemp erygował nową Parafię pw. błogosławionej królowej Jadwigi, otrzymał dekret mianujący pierwszym wikariuszem nowopowstałej parafii. Wraz z ks. Nadolnym podjął starania mające na celu organizację życia religijnego oraz te związane z budową świątyni. Pobyt we Wrześni zakończył 30 czerwca 1986 roku otrzymując skierowanie do posługi duszpasterskiej w Parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Bydgoszczy. Oprócz pracy w Parafii zajmował się katechizowaniem młodzieży szkół ponadpodstawowych. Nie długo trwała droga wikariuszowska, która łącznie we wszystkich Parafiach liczyła 54 miesiące. 15 stycznia 1987 roku objął odpowiedzialną rolę prokuratora w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Z tą posługą wiązał się ogrom pracy związany z organizacją życia gospodarczego, m.in. sprawy wyżywienia, budowy, remontów, finansów, troski o funkcjonowanie domu seminaryjnego. 16 grudnia 1995 roku znalazł się w gronie członków Komisji Roboczych Synodu w sekcji do spraw Dóbr Doczesnych Kościoła. 25 marca 1996 roku, mając zaledwie 39 lat otrzymuje z rąk abp. Henryka Muszyńskiego godność kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej pw. św. Jerzego na Zamku Gnieźnieńskim. W dekrecie przyznającym tytuł kanonika arcybiskup wyjaśnia: „pragnę w ten sposób wyrazić moją wdzięczność i uznanie za dotychczasową gorliwą i ofiarną posługę kapłańską. Za zaangażowanie w duszpasterstwo młodzieży, służby liturgicznej, organizowanie wrzesińskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, za dziewięcioletnią prace w roli prokuratora. W tych trudnych czasach, kiedy trzeba było podejmować liczne wysiłki, aby zdobyć potrzebne do budowy i wykończenia budynku seminarium materiały, nie szczędził ksiądz swoich sił. To dzięki staraniom księdza prokuratora wybudowano nowe budynki gospodarcze, a dzięki jego zapobiegliwości seminarium jest w znacznej mierze samowystarczalne w tym co potrzebne do wyżywienia jego mieszkańców.” Powołany został także do grupy przygotowawczej papieską pielgrzymkę do Gniezna w 1997 roku oraz w skład członków Zespołu Organizacyjnego Synod Plenarny w Gnieźnie. Z dniem 15 sierpnia 1999 roku objął pierwsze probostwo w Parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Miłosławiu. W tym czasie zajął się generalnym remontem kościoła i plebani. 4 października 2003 roku otrzymał godność kanonika gremialnego Kapituły Kolegiackiej pw. św. Jerzego na Zamku Gnieźnieńskim. Z dniem 15 czerwca 2001 roku objął funkcję dziekana dekanatu miłosławskiego. Od roku 2004 wszedł w szereg komisji do zbadania stanu budowlanego, gospodarczego i konserwacji świątyń oraz obiektów sakralnych i kościelnych. Z dniem 27 czerwca 2007 roku został skierowany na drugie probostwo do Parafii pw. św. Królowej Jadwigi we Wrześni. Został włączony także do Rady Ekonomicznej Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Od 2007 roku znalazł się w Radzie Administracyjno-Gospodarczej Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, pełniąc od 2012 roku funkcję przewodniczącego rady. Natomiast od 2010 roku jest członkiem Komisji Rewizyjnej dla Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. 26 czerwca 2016 roku objął funkcję dziekana dekanatu Września II, a z kolei z dniem 1 lipca 2016 roku podjął obowiązki na urzędzie dziekana rejonowego dla regionu wrzesińskiego. Pełni także zadania kapelana Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. Dzięki jego staraniom uporządkowany został teren przy kościele i plebani, wykonane parkingi, nowe oświetlenie. Sama zaś świątynia zyskała odrestaurowana, zyskała nowe ławki, konfesjonały, witraże, kaplicę chrzcielną, organy, nowe obrazy i mozaiki a także została otynkowana. Jako pierwszy w Archidiecezji Gnieźnieńskiej w roku 2020, podjął się budowy kaplicy pw. bł. Stefana Wyszyńskiego.