CICHA, SKROMNA, ZAMYŚLONA

Cicha, skromna, zamyślona
na Wawelu śpisz przez wieki,
błogosławiąc w swoim sercu
Boga, który był człowiekiem.

Ref. Dobra Jadwigo, piękna Królowo
pokój i mądrość u Twego tronu.
Przemów za nami do Boga słowo
za ziemię Piastów i Jagiellonów.

Chrzestną Matką byłaś pogan,
opiekunką dla uczonych,
władcom Tyś służyła radą
ciężar niosąc swej korony.

Refren …

Na kamieniu Twego życia
ślad miłości odciśnięty.
Iść pragniemy Twoją drogą
bo to ślad jest prawdy świętej.

Refren …

Krzyżem Twoim był za życia
krzyż każdego ubogiego.
Klęknij z nami dziś pod krzyżem
razem z naszą ludzką biedą.

Refren …

 

PIEŚŃ DO ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ

Święta Królowo,
Tyś Polsce serce oddała,
Ciebie nasz lud umiłował,
Boś Ty mu matką się stała.

Święta Jadwigo,
Twojej pomocy nam trzeba,
Do wielkich czynów nas dźwigaj,
Myśl naszą kieruj do nieba!

Dzisiaj, gdy w niebie królujesz,
W wiecznej radości i glorii,
Za nami wciąż orędujesz,
Ozdobo naszej historii!

Ty niegdyś wiary pochodnię
Niosłaś w dalekie rubieże,
Pomóż nam dzisiaj żyć godnie,
Twój naród umacniaj w wierze!

 

HYMN KU CZCI KRÓLOWEJ JADWIGI

Witaj Królowo szlachetna
Królestwa polskiego chlubo
Jadwigo świętością zdobna
Chwali Cię nasza Ojczyzna.

Witaj Królowo,
Witaj Królowo,
Witaj Królowo.

Najwyższemu Ojcu niebios
Wielkiemu Synu Dziewicy
Takoż Świętemu Duchowi
Niech będzie hołd i chwała.

Amen.
Amen.
Amen.

 

JADWIGO, POLSKI KRÓLOWO

Jadwigo, Polski Królowo i Pani,
przez wieki naród lgnie ufnie do Ciebie.
W Grodzie Wawelskim przynosi Ci w dani,
wszystko, czym żyje, zawierza Ci siebie.

Ojczyźnie, którą wybrałaś za swoją
u tronu Boga wypraszaj łask wiele.
Nowe plemiona przed Tobą dziś stoją,
Wierne krzyżowi, złączone w Kościele.

Błogosławieństwem znaczone Twe życie,
gdy lud Twój mężnie w obronie stał krzyża.
Strzeż przed złą mocą co działa wciąż skrycie
broń nas i osłoń, gdy się do nas zbliża.

Niech Twoja prośba doświadczeń czas skróci,
bądź dla nas tarczą, jak kiedyś przed królem.
Mów Chrystusowi: "Kto im łzy powróci?",
spójrz na Twój naród umęczony bólem.

Szczęśliwa Bogiem, zwróć ku nam swe oczy,
do Niego zanieś Polaków ofiary.
Proś niech niezgoda nam dziejów nie mroczy,
jak kiedyś - teraz broń życia i wiary.

Swe młode życie oddałaś cnej sprawie,
gdyż Bóg ją uznał za Twoje zadanie.
Błagaj, by naród przy Pańskim stał prawie,
niech Polska Bożym Królestwem się stanie.

 

ŚWIĘTA JAWIGO

Święta Jadwigo,
Katedry starej Strażniczko,
Od wieków umiłowana
Narodu Orędowniczko!
Wstaw się do Boga , Królowo,
By Polsce dodał swj mocy,
Niech się utwierdzi we wierze,
Pod Twoim berłem zjednoczy!

Wybrałaś światu, Jadwigo,
Z katedry swojej Papieża,
By zasiał wśród ludzi MIŁOŚĆ
I Prawdy Boże rozszerzał!
Wspieraj Go swoją modlitwą
Święta Królowo,
By każde człowiecze serce
Przyjęło odwieczne SŁOWO!

Tyś dla nas wzorem, Patronko,
Na lata, na życie całe,
Jak trzeba służyć Ojczyźnie
I jak żyć Bogu na chwałę!
Czuwaj nad polskim Narodem,
Jadwigo, Królowo święta,
W pięknej wawelskiej świątyni
W białym marmurze zaklęta!

Cześć Ci niesiemy, Jadwigo,
Módl się, módl się za nami!

 

ŚWIĘTA JADWIGO KRÓLOWO


Święta Jadwigo Królowo, o bogobojna Pani,
Ty biednych i sierot byłaś opiekunką i ukochałaś
Kraj Twój nade wszystko.

Święta Jadwigo,Królowo, bądź naszym
wzorem, naszą przewodniczką,
obyśmy świadomi Bożej obecności jaśnieli świętą
i czynną miłością.

Do Ciebie dzisiaj prośby zanosimy, racz je
wysłuchać, wstawić się do Pana,
by umacniał wiarę polskiego Narodu , naszej
Ojczyźnie dał jedność i pokój.