Bardzo istotnym elementem ceremonii pogrzebowej w kościele katolickim jest Ofiara Eucharystyczna oraz Liturgia Słowa.

Według zasad Kościoła Katolickiego ceremonia pogrzebowa powinna odbywać się w kościele parafialnym zmarłej osoby. Dopuszcza się jednak możliwość, by uroczystości pogrzebowe odprawione zostały w innej Parafii. W takich przypadkach należy poinformować o tym duszpasterza Parafii, do której należała zmarła osoba i poprosić o wystawienie zezwolenia na pogrzeb katolicki poza własną Parafią. Naszą Parafią staje się ta na terenie której mieszkamy ostatnie pół roku.

NIEZBĘDNE FORMALNOŚCI

Organizacja pogrzebu katolickiego wiąże się z koniecznością załatwienia dużej liczby formalności. Najważniejszym dokumentem, który należy uzyskać po śmierci osoby jest karta zgonu. Bez tego dokumentu niemożliwe będzie załatwienie pozostałych spraw, począwszy od wyrobienia aktu zgonu. Karta zgonu wydawana jest przez lekarza, który stwierdził zgon. Gdy zgon nastąpi w domu, po wystawieniu karty zgonu przez lekarza można zadzwonić po wybrany zakład pogrzebowy, aby przewiózł ciało do chłodni. Następnie z kartą zgonu, dowodem osobistym zmarłego/ej i ze swoim dowodem osobistym należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego i tam zgłosić zgon oraz odebrać akt zgonu. Może to nastąpić nie później niż trzy dni od śmierci osoby.

Pogrzeb katolicki wymaga złożenia w kancelarii parafialnej następujących dokumentów:

  • akt zgonu otrzymany z Urzędu Stanu Cywilnego bądź kartę zgonu z odpowiednią adnotacją Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu;
  • zaświadczenie o udzielenie sakramentu chorych bądź wiatyku, który wystawiany jest w sytuacji, gdy do śmierci doszło w szpitalu lub poza Parafią, do której zmarły należał.

Z kolei zakres i przebieg uroczystości pogrzebowych, a więc wszelkie szczegóły dotyczące Mszy świętej oraz czynności w kaplicy cmentarnej, jak i na samym cmentarzu, można ustalić osobiście w biurze parafialnym. Należy również pamiętać o skontaktowaniu się z podmiotem administracyjnym cmentarza celem ustalenia dokładnego miejsca pochówku zmarłego. Jest to jedna z kwestii, którą możemy jednak powierzyć zakładowi pogrzebowemu.

Zgłoszenia pogrzebu w naszej Parafii możliwe także poza godzinami biura.
Image