26.04.1982 r.

W siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się konsultacja między przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego, a przedstawicielami Kurii Metropolitarnej w Gnieźnie. W wyniku konsultacji obie strony doszły do wspólnego wniosku, że w latach 1982-1985 przyjmuje się do realizacji budowę obiektu sakralnego WRZEŚNIA OSIEDLE TYSIĄCLECIA.

26.04.1982 r.

1.03.1983 r.

Proboszczowie ks. Władysław Kierzek i ks. Kazimierz Głów na polecenie Kurii Metropolitalnej ustalili podział granic nowej parafii między Parafią Świętego Ducha a Farą. Ustalili, że z Parafii Świętego Ducha przynależeć będą: ul. Batorego nr 9-20, ul. Chrobrego – cała, ul. Dąbrowskiego nr 1,3,5,7,9, ul. Królowej Jadwigi – cała, ul. Ogrodowa cała, ul. Piastów – cała, ul. Słowackiego  nr 20-64, ul. Wojska Polskiego nr 1 i 2. Na obszarze tym zamieszkuje 5893 wiernych. Z terenu Parafii Farnej przynależeć będą: Szosa Witkowska – cała, Gutowo Małe i Ostrowo Szlacheckie. Na obszarze tym zamieszkuje 907 wiernych.

1.05.1983 r.

Ks. Prymas Józef Glemp erygował Parafię pw. Błogosławionej Królowej Jadwigi we Wrześni.

1.05.1983 r.

1.07.1983 r.

Pierwszym proboszczem został mianowany ks. Henryk Nadolny, dotychczasowy proboszcz w Dębnicy, a pierwszym wikariuszem ks. Adam Zalesiak, przychodzący z wikariatu Parafii pw. Świętego Ducha we Wrześni.

3.07.1983 r.

Wierni nowoutworzonej Parafii uczestniczą każdej niedzieli w Mszy św. o godz. 12.00 gromadząc się w kościele pw. Świętego Ducha.

3.07.1983 r.

14.07.1983 r.

W każdą niedzielę o godz. 17.00 gromadzą się wierni na placu budowy na modlitwę różańcową.

14.10.1983 r.

Bp. Jan Czerniak dokonał poświęcenia tymczasowej kaplicy i krzyża umieszczonych na placu budowy.

14.10.1983 r.

16.10.1983 r.

Jubileusz z okazji 600-lecia przybycia do Polski bł. Jadwigi i jej koronacji na króla. Główne uroczystości odbywały się w Krakowie, gdzie zostali zaproszeni proboszczowie wszystkich parafii pw. Królowej Jadwigi (łącznie 11), którzy pod przewodnictwem kardynała Franciszka Macharskiego sprawowali Mszę św. w intencji swoich Parafian.

29.10.1983 r.

Wprowadzono Mszę św. połączoną z nowenną do Matki Bożej Jasnogórskiej, która odtąd będzie sprawowana w każdą sobotę o godz. 18.00. Nowenna była owocem nawiedzenia przez Maryję Jasnogórską miasta Wrześni.

29.10.1983 r.

13.05.1984 r.

Pierwsza w Parafii uroczystość Pierwszej Komunii Świętej do której przystąpiło 127 dzieci.

2.06.1984 r.

Pochodzący z Parafii diakon Piotr Jóźwiak otrzymał w katedrze gnieźnieńskiej święcenia kapłańskie z rąk Prymasa Polski Józefa Glempa.

2.06.1984 r.

3.06.1984 r.

Msza św. prymicyjna ks. Piotra Jóźwiaka.

21.06.1984 r.

Pierwsza w Parafii procesja Eucharystyczna w uroczystość Bożego Ciała. Trasa prowadziła ulicami: Ogrodową, Słowackiego, Chrobrego, Królowej Jadwigi.

21.06.1984 r.

26.06.1984 r.

Pierwsze Bierzmowanie w Parafii. Udzieli go 111 osobom Prymas Polski abp. Józef Glemp.

17.07.1984 r.

Pierwsza uroczystość odpustowa ku czci Patronki. Sumę sprawował ks. Przemysław Książek, a kazanie wygłosił ks. Roman Zientarski z Inowrocławia.

17.07.1984 r.

17.10.1984 r.

Na zakończenie Roku Jubileuszowego z okazji koronacji Jadwigi na Króla Polski do Krakowa zostali ponownie zaproszeni przez kardynała Franciszka Macharskiego wszyscy proboszczowie Parafii pod wezwaniem Królowej Jadwigi by wspólnie koncelebrować Mszę w intencji swoich Parafian.

30.11–1.12.1984 r.

Pierwsza parafialna pielgrzymka autokarowa do Częstochowy.

30.11–1.12.1984 r.

22.12.1984 r.

Przywieziono z Częstochowy obraz Matki Bożej Jasnogórskiej w kopi 1 do 1 namalowany przez artystkę Krystynę Kwiatkowską. Został poświęcony przez ojców paulinów podczas Mszy św. w kaplicy cudownego obrazu.

16.03.1985 r.

Bp. Jan Czerniak udzielił Bierzmowania 128 młodym ludziom.

16.03.1985 r.

9.06.1985 r.

Pochodzący z Parafii diakon Kazimierz Świątnicki przyjął święcenia kapłańskie w katedrze we Włocławku.

10.06.1985 r.

Msza św. prymicyjna ks. Kazimierza Świątnickiego.

10.06.1985 r.

1.07.1985 r.

Parafia otrzymała drugiego wikariusza, którym został neoprezbiter ks. Jan Łykowski.

17.07.1985 r.

Suma odpustowa, której przewodniczył ks. Kazimierz Głów z Fary wrzesińskiej, a homilię wygłosił ks. Tadeusz Piekarski z Czerniejewa.

17.07.1985 r.

14-15.09.1985 r.

Pielgrzymka autokarowa do Częstochowy.

24.04.1986 r.

Sakramentu Bierzmowania 127 młodym udzielił bp. Jan Czerniak.

24.04.1986 r.

25.05.1986 r.

Pielgrzymka do Piekar Śląskich na Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy.

25.06.1986 r.

Pielgrzymka dekanatu wrzesińskiego do grobu św. Wojciecha z racji 20 rocznicy Millenium.

25.06.1986 r.

30.06.1986 r.

Z Parafii odeszli wikariusze ks. Adam Zalesiak do Parafii pw. św. Piotra i Pawła w Bydgoszczy i ks. Jan Łykowski do Parafii pw. św. Piotra i Pawła w Toruniu, a posługę zaczęli ks. Paweł Krzewiński i ks. Witold Śliwiński.

17.07.1986 r.

Suma odpustowa ku czci bł. Królowej Jadwigi sprawowana przez ks. Piotra Jóźwiaka.

17.07.1986 r.

27.09–5.10.1986 r.

Pierwsze w Parafii Misje Święte.

9.11.1986 r.

Spektakl młodzieżowy pt. „Światło ciemności” poświęcony zamordowanemu ks. Jerzemu Popiełuszce.

9.11.1986 r.

18.03.1987 r.

Sakramentu Bierzmowania 165 osobom udzielił bp. Jan Czerniak.

20-23.03.1987 r.

Rekolekcje wielkopostne prowadził ks. Leszek Bilicki z Bydgoszczy.

20-23.03.1987 r.

10-11.06.1987 r.

Pielgrzymka do Krakowa prowadzona przez ks. proboszcza Nadolnego na spotkanie z papieżem Janem Pawłem II.

10.06.1987 r.

Parafia otrzymała relikwie kości z palca wskazującego bł. Królowej Jadwigi. Odebrał ją proboszcz ks. Henryk Nadolny z rąk papieża Jana Pawła II w katedrze wawelskiej wraz z parafianami uczestniczącymi w pielgrzymce. Do tej pory w posiadaniu Parafii znajdowały się wyłącznie relikwie szaty błogosławionej patronki.

10.06.1987 r.

13.06.1987 r.

Pielgrzymka do Łodzi na spotkanie z papieżem Janem Pawłem II.

1.09.1987 r.

Zmiana wikariuszowska. Odszedł do Parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie ks. Paweł Krzewiński, a na jego miejsce przyszedł z Witkowa ks. Ryszard Pater.

1.09.1987 r.

19.09.1987 r.

Pielgrzymka autokarowa do Częstochowy.

29.11.1987 r.

Franciszkanin w Wielunia o. Jakub Kubica przeprowadził odnowienie Misji Świętych.

29.11.1987 r.

8.12.1987 r.

Rozpoczęło się nawiedzanie rodzin przez Matkę Boską w Jej Jasnogórskim obrazie. Nawiedzenia trwało 5 lat.

27.04.1988 r.

Bp. Jan Czerniak udzielił Bierzmowania 147 młodym ludziom.  

27.04.1988 r.

31.05.1988 r.

Ks. proboszcz Henryk Nadolny wraz z kolegami kursowymi obchodził srebrny jubileusz kapłański. Uroczystej Mszy w kaplicy przewodniczył bp. Jan Michalski.

30.06.1988 r.

Zmiany wikariuszowskie. Odeszli ks. Witold Śliwiński i ks. Ryszard Pater. Przyszli ks. neoprezbiter Krzysztof Guziałek  i ks. Hieronim Krawczyński z Parafii pw. św. Wawrzyńca w Gnieźnie.

30.06.1988 r.

26.02-1.03.1989 r.

Rekolekcje wielkopostne głosił o. Sitko Redemptorysta z Warszawy.

30.05.1989 r.

Prymas Polski abp. Józef Glemp wmurował kamień węgielny otrzymany z katedry wawelskiej pod budowę kościoła. Kamień został przywieziony z Krakowa podczas parafialnej pielgrzymki do grobu Patronki. Prymas udzielił także sakramentu Bierzmowania grupie 139 osób.

30.05.1989 r.

8.06.1989 r.

Msza św. z okazji 5 rocznicy święceń kapłańskich ks. Piotra Jóźwiaka, której przewodniczył bp. Bogdan Wojtuś.

27.08.1989 r.

Msza św. za zmarłego biskupa pomocniczego Archidiecezji Gnieźnieńskiej Jana Michalskiego.

27.08.1989 r.

16-17.09.1989 r.

Pielgrzymka do Częstochowy na ogólnopolskie pielgrzymowanie Ludzi Pracy.

6.04.1990 r.

Bp. Bogdan Wojtuś po raz pierwszy udzielił sakramentu Bierzmowania młodzieży w naszej Parafii grupie 177 osób.

6.04.1990 r.

1.09.1990 r.

Pielgrzymka rolników do Biechowa.

2.06.1990 r.

Pochodzący z Parafii diakon Krzysztof Panasiuk przyjął w katedrze gnieźnieńskiej z rąk Prymasa Glempa święcenia kapłańskie.

2.06.1990 r.

3.06.1990 r.

Msza św. prymicyjna ks. Krzysztofa Panasiuka.

24.08.1990 r.

Zmiana wikariuszowska. Z Parafii odszedł ks. Hieronim Krawczyński do Złotnik Kujawskich a przyszedł ks. Kazimierz Czynsz.

24.08.1990 r.

14.02.1991 r.

Msza św. za tragicznie zmarłego biskupa pomocniczego Archidiecezji Gnieźnieńskiej Jerzego Dąbrowskiego.

17-20.03.1991 r.

Rekolekcje wielkopostne głosił o. Mariusz  Franciszkanin z Pakości.

17-20.03.1991 r.

24.03.1991 r.

Bierzmowanie 113 osób, którego udzielił bp. Bogdan Wojtuś.

27.08.1991 r.

Zmiany wikariuszowskie. Z Parafii odeszli ks. Krzysztof Guziałek do Parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie i ks. Kazimierz Czynsz na probostwo Parafii pw. św. Mikołaja w Szaradowie. Przyszli ks. Adam Przyborski z Parafii pw. św. Józefa w Inowrocławiu, ks. Józef Bachorz z Parafii w Trzemesznie oraz ks. neoprezbiter Jarosław Matysik. Trzeci wikariusz był potrzebny by objąć katechezą cały Zespół Szkół Zawodowych.

27.08.1991 r.

2.02.1992 r.

Papież mianował nowym biskupem pomocniczym Archidiecezji Gnieźnieńskiej ks. Stanisława Gądeckiego.

25.03.1992 r.

Archidiecezja Gnieźnieńska otrzymała nowego ordynariusza, którym został abp. Henryk Muszyński.

25.03.1992 r.

11.05.1992 r.

Bp. Jan Czerniak udzielił Bierzmowania 172 osobom.  

31.08.1992 r.

Odszedł do Parafii pw. św. Wojciecha w Bydgoszczy ks. Adam Przyborski. Odtąd pozostanie już w Parafii dwóch wikariuszy.

31.08.1992 r.

3.10.1992 r.

Poświęcono figurę św. Antoniego, która docelowo znajdzie miejsce w kruchcie kościoła.

9.10.1992 r.

W Parafii przeżywano nawiedzenie relikwii św. Wojciecha.

9.10.1992 r.

1.05.1993 r.

Dzień wspólnej modlitwy z księżmi Salezjanami z Lądu.

15.05.1993 r.

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej do której przystąpiło 114 dzieci.

15.05.1993 r.

1.07.1993 r.

Z Parafii odszedł ks. Jarosław Matysik, a przyszedł ks. Mieczysław Kozłowski z Parafii Opatrzności Bożej z Inowrocławia.

17.07.1993 r.

Suma odpustowa sprawowana przez ks. Leszka Kaczmarka, z homilią ks. Henryka Młotkowskiego z Kaczanowa.

17.07.1993 r.

12.09.1993 r.

Piesza pielgrzymka do Biechowa.

22.09.1993 r.

Pierwsza w dziejach Parafii wizytacja kanoniczna. Przeprowadził ją bp. Stanisław Gądecki. Udzielił także Bierzmowania 137 osobom.

22.09.1993 r.

19-21.11.1993 r.

Pielgrzymka do grobu Królowej Jadwigi w Krakowie oraz do Zakopanego.

22.05.1994 r.

Bp. Bogdan Wojtuś udzielił Bierzmowania 171 osobom.  

22.05.1994 r.

7.09.1994 r.

Piesza pielgrzymka do Biechowa.

4.12.1994 r.

Niedziela powołaniowa na którą przybyli klerycy z seminarium w Gnieźnie.

4.12.1994 r.

30.06.1995 r.

Z Parafii odszedł do Białośliwia ks. Józef Bachorz, a na jego miejsce przyszedł z Bydgoszczy ks. Andrzej Radkowski.

17.07.1995 r.

Suma odpustowa sprawowana przez bp. Jana Czerniaka z kazaniem ks. Romana Zientarskiego z Inowrocławia.  

17.07.1995 r.

7.07.1995 r.

Zaczęto odprawiać Mszę św. w niedziele i święta w budowanym kościele. Zmieniono porządek Eucharystii, które odtąd będą sprawowane o godzinach: 7.00, 8.30, 10.30, 12.00 i 18.00. Parafianie poprzynosili do świątyni zbędne ławki, krzesła i dywany.

23.08.1995 r.

Bierzmowanie 156 młodych ludzi, którego udzielił bp. Stanisław Gądecki.

23.08.1995 r.

7.10.1995 r.

Z Parafii odszedł ks. Andrzej Radkowski, a jego miejsce zajął ks. Wojciech Przybyła.

10.03.1996 r.

Zostały na stałe przeniesione do kościoła Msze św. oraz nabożeństwa.

10.03.1996 r.

28.03.1996 r.

Sakramentu Bierzmowania grupie 132 osób udzielił bp. Stanisław Gądecki.

12.05.1996 r.

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej do której przystąpiło 79 dzieci.

12.05.1996 r.

17.07.1996 r.

Odpust parafialny. Sumie przewodniczył ks. Jan Szrejter z Parafii pw. św. Wawrzyńca w Gnieźnie.

31.08.1996 r.

Zmiana wikariuszowska. Z Parafii odszedł ks. Wojciech Przybyła, a przyszedł ks. Stanisław Talaczyński.

31.08.1996 r.

8.09.1996 r.

Piesza pielgrzymka do Biechowa.

20.04.1997 r.

Święcenia diakonatu w Minden w Niemczech pochodzącego z Parafii Krzysztofa Lange.

20.04.1997 r.

16.03.1997 r.

Odszedł na probostwo do Żernik ks. Stanisław Talaczyński, a jego miejsce zajął ks. Zdzisław Haenel przychodząc z Wyrzyska. 

7-10.06.1997 r.

Pielgrzymka do Krakowa i Zakopanego.

7-10.06.1997 r.

8.06.1997 r.

Parafianie w łączności z papieżem Janem Pawłem II przeżywali kanonizację królowej Jadwigi, która została włączona w poczet świętych podczas pielgrzymki w Krakowie.

14.09.1997 r.

Pielgrzymka autokarowa do Częstochowy na XV Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy.

14.09.1997 r.

26.09.1997 r.

Druga wizytacja kanoniczna Parafii. Przeprowadził ją Ordynariusz Gnieźnieński abp. Henryk Muszyński. Udzielił także Bierzmowania 125 młodym ludziom.

18-26.10.1997 r.

W całej Wrześni odbywały się Misje Ewangelizacyjne.

18-26.10.1997 r.

29.11.1997 r.

Msza św. wszystkich kapłanów z dekanatu pod przewodnictwem abp. Muszyńskiego na zakończenie wizytacji kanonicznej.

1.04.1998 r.

Sakramentu Bierzmowania grupie 134 osób udzielił bp. Stanisław Gądecki.

1.04.1998 r.

2.05.1998 r.

Msza św. z okazji 130-lecia istnienia OSP we Wrześni.

30.05.1998 r.

Pochodzący z Parafii diakon Krzysztof Szydłowski otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze w Poznaniu z rąk abp. Paetza. Także w katedrze w Padeborn przyjął święcenia diakon Krzysztof Lange, który został skierowany na wikariat do Parafii w Bige – Olsberg w Niemczech.

30.05.1998 r.

31.05.1998 r.

Msza św. prymicyjna ks. Szydłowskiego.

8.06.1998 r.

Pierwszy raz obchodzono odpust Patronki jako świętej. Dzień odpustu został przeniesiony przez Stolicę Apostolską na prośbę kardynała Franciszka Macharskiego z dnia 17 lipca. Sumę odpustową sprawował ks. proboszcz Nadolny w koncelebrze z kolegami kursowymi w 35 rocznicę święceń.

8.06.1998 r.

19.06.1998 r.

Procesji ulicami miasta w uroczystość Bożego Ciała przewodniczy ks. neoprezbiter Krzysztof Szydłowski.

16.09.1998 r.

Pielgrzymka osób starszych i chorych do Biechowa.

16.09.1998 r.

1.11.1998 r.

Parafia przewodniczyła uroczystością Wszystkich Świętych na cmentarzu komunalnym.

1.01.1999 r.

Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wrzesińskiego Domu Kultury.

1.01.1999 r.

24.01.1999 r.

Koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej ze Słupcy.

9.05.1999 r.

Sakramentu Bierzmowania grupie 125 osób udzielił bp. Stanisław Gądecki.

9.05.1999 r.

7.06.1999 r.

Pielgrzymka do Bydgoszczy na spotkanie z papieżem Janem Pawłem II.

8.06.1999 r.

Suma odpustowa sprawowana przez ks. kan. Adama Zalesiaka prokuratora seminarium prymasowskiego w Gnieźnie, z homilią ks. Stanisława Bazela z Giewartowa.

8.06.1999 r.

27.06.1999 r.

Odszedł na probostwo do Grabowa Królewskiego i Nowej Wsi Królewskiej ks. Mieczysław Kozłowski. Na jego miejsce przyszedł z Bydgoszczy ks. Janusz Kosecki.

16-20.07.1999 r.

Pielgrzymka do Krakowa z okazji 600-lecia śmierci św. Królowej Jadwigi. W programie Kraków, Wieliczka, Ludźmierz, Zakopane, Wadowice, Piekary Śląskie.

16-20.07.1999 r.

1.09.1999 r.

Msza św. za poległych w obronie Ojczyzny w 60 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

12.09.1999 r.

Piesza pielgrzymka do Biechowa.

12.09.1999 r.

1.11.1999 r.

Parafia przewodniczyła uroczystością Wszystkich Świętych na cmentarzu komunalnym zbierając ofiary na budowę.

14.11.1999 r.

Wprowadzona została praktyka spotkań i Mszy św. w każdą drugą sobotę miesiąca dla Róż Żywego Różańca.

14.11.1999 r.

23.01.2000 r.

Występ chóru Camerata.

12.03.2000 r.

Jubileusz 2000-lecia chrześcijaństwa oraz ustanowienia Archidiecezji i Metropolii Gnieźnieńskiej. Z tej okazji całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu we wszystkich kościołach.

12.03.2000 r.

3-5.04.2000 r.

Rekolekcje parafialne prowadził o. Jarosław Obroślak paulin oraz ks. Ireneusz Kalaczyński z Parafii Farnej.

25.04.2000 r.

Sakramentu Bierzmowania 126 osobom udzielił bp. Stanisław Gądecki.

25.04.2000 r.

3.06.2000 r.

Drugie Misje Święte w Parafii. Przeprowadzili je ojcowie Jezuici Zdzisław Pałubicki i Czesław Roztworowski.

14.04.2000 r.

Msza św. w intencji pomordowanych policjantów w Katyniu. Intencja Policji z Wrześni.

14.04.2000 r.

30.04.2000 r.

Odszedł po 17 latach z funkcji organisty Benon Marciniak.

3.06.2000 r.

Zamówiony został w Bydgoszczy obraz do prezbiterium z Królową Jadwigą klęczącą pod krzyżem wawelskim.

3.06.2000 r.

24.09.2000 r.

Koncert chóru z Garbsen.

8.10.2000 r.

Na każdej Mszy głosił kazania o. Grzegorz Błoch franciszkanin z Jarocina, który poświęcił tego dnia stacje Drogi Krzyżowej.

8.10.2000 r.

11.10.2000 r.

Pielgrzymka autokarowa do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie oraz do Lednogóry.

1.11.2000 r.

Ponownie Parafia przewodniczyła uroczystością Wszystkich Świętych na cmentarzu komunalnym.

1.11.2000 r.

8.12.2000 r.

Pielgrzymka autokarowa do Niepokalanowa.

10.12.2000 r.

Początek peregrynacji w Parafii kapliczki Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej związanej z Międzynarodowym Ruchem Szensztackim.

10.12.2000 r.

24.12.2000 r.

Podczas Pasterki zostało poświęcone nowe Tabernakulum w kościele.

10.03.2001 r.

Odszedł na probostwo do Szemborowa ks. Zdzisław Haenel. Na jego miejsce przyszedł ze Strzałkowa ks. Sławomir Komorski.

10.03.2001 r.

20.05.2001 r.

Parafianie brali udział w uroczystościach setnej rocznicy Strajku Dzieci Wrzesińskich. Uroczystej Mszy na rynku przewodniczył abp. Henryk Muszyński.

8.06.2001 r.

Suma odpustowa sprawowana przez ks. Zdzisława Haenela z Szemborowa i ks. Mieczysława Kozłowskiego z Grabowa Królewskiego.

8.06.2001 r.

21.06.2001 r.

Występ solistów z Opery Kijowskiej.

30.06.2001 r.

Zmiana wikariuszowska. Odszedł do Parafii pw. Zwiastowania w Inowrocławiu ks. Janusz Kosecki, a na jego miejsce przyszedł ks. Dariusz Musiał. Z obowiązku dziekana dekanatu Września II został zwolniony ks. proboszcz Nadolny, a funkcję objął ks. Kazimierz Kuczma proboszcz Parafii pw. Świętego Ducha.

30.06.2001 r.

9.09.2001 r.

Piesza pielgrzymka na 25-lecie koronacji cudownego obrazu w Biechowie.

1.11.2001 r.

Kolejny raz Parafia przewodniczyła uroczystością Wszystkich Świętych na cmentarzu komunalnym zbierając ofiary na budowę.

1.11.2001 r.

1.02.2002 r.

Nastąpiła zmiana granic wrzesińskich Parafii. Do Parafii królowej Jadwigi doszły z Fary ulice: Chełmońskiego, Chmielowskiego, Długosza, Grottgera, Kadłubka, Kołłątaja, Konarskiego, Kopernika, Kossaka, Makowskiego, Malczewskiego, Matejki, Marcinkowskiego, Orzeszkowej, Ściegiennego, Wita Stwosza, Waryńskiego, Wawrzyniaka, Witkiewicza oraz część wsi Gutowo Wielkie.

17-20.03.2002 r.

Rekolekcje wielkopostne głosił paulin o. Józef z Krakowa.

17-20.03.2002 r.

24.03.2002 r.

Wyjazd młodzieży na obchody Niedzieli Palmowej do Gniezna.

5.05.2002 r.

Występ Duetu Kameralnego Muzyki Kościelnej SŁOWO z Kijowa.

5.05.2002 r.

19.05.2002 r.

Wyjazd młodzieży na Lednickie Pola.

8.06.2002 r.

Suma odpustowa poranna sprawowana przez ks. Gabriela Kozikowskiego, a wieczorna przez ks. Kazimierza Kuczmę. Homilię głosił ks. Józef Warczak proboszcz z Miasteczka Krajeńskiego.

8.06.2002 r.

17.06.2002 r.

Bp. Bogdan Wojtuś udzielił Bierzmowania 101 osobom.

16-19.08.2002 r.

Udział Parafian na spotkaniu z papieżem Janem Pawłem II w Krakowie.

16-19.08.2002 r.

8.08.2002 r.

Piesza pielgrzymka do Biechowa.

19.10.2002 r.

Założono w kruchcie kościoła herb św. Królowej Jadwigi rodu Andegawenów wykonany z marmuru.

19.10.2002 r.

1.11.2002 r.

Parafia przewodniczyła uroczystością Wszystkich Świętych na cmentarzu komunalnym.

2.02.2003 r.

Odtąd w każdą niedzielę przed Mszami świętymi odmawiana będzie dziesiątka różańca w intencji Papieża, Kościoła, Parafii, Ojczyzny i Miasta.

2.02.2003 r.

24.04.2003 r.

Pielgrzymka autokarowa do Częstochowy.

18.05.2003 r.

Uroczystość Pierwszej Komunii świętej do której przystąpiło 67 dzieci.

18.05.2003 r.

25.05.2003 r.

Trzecia wizytacja kanoniczna. Przeprowadził ją bp. Bogdan Wojtuś, który udzielił także Bierzmowania 99 młodym ludziom.

7.06.2003 r.

Święcenia kapłańskie w katedrze gnieźnieńskiej przyjął pochodzący z Parafii diakon Przemysław Kwiatkowski.

7.06.2003 r.

8.06.2003 r.

Msza św. prymicyjna ks. Przemysława Kwiatkowskiego oraz Msza św. odpustowa sprawowana przez ks. proboszcza Henryka Nadolnego z homilią proboszcza z Miłosławia ks. Adama Zalesiaka.

30.06.2003 r.

Odszedł do Parafii pw. św. Kazimierza we Wrześni ks. Dariusz Musiał, a na jego miejsce przyszedł z tej Parafii ks. Bogdan Spychaj.

30.06.2003 r.

14.09.2003 r.

Piesza pielgrzymka do Biechowa.

5 i 12.10.2003 r.

Przez dwie niedziele głosił okolicznościowe homilie przygotowując Parafian do konsekracji kościoła ks. Leszek Kaczmarek proboszcz Parafii pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu.

5 i 12.10.2003 r.

15.10.2003 r.

Środa godz. 17.00. Konsekracja kościoła, której dokonał abp. Henryk Muszyński. W akcie konsekracyjnym olejem krzyżma został namaszczony ołtarz oraz tablice zamieszczone w dwunastu miejscach świątyni.

22.11.2003 r.

Występ chórów: Lutni i Cameraty z Wrześni oraz św. Cecylii ze Śremu.

22.11.2003 r.

21-23.03.2004 r.

Rekolekcje wielkopostne głosił ks. Krzysztof Seweryn salwatorianin z Trzebini.

27.03.2004 r.

Bp. Bogdan Wojtuś udzielił Bierzmowania 76 osobom.

27.03.2004 r.

16.05.2004 r.

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej do której przystąpiło 51 dzieci.

16.05.2004 r.

8.06.2004 r.

Suma odpustowa sprawowana przez ks. Kazimierza Nowaczyka z Dźwierzchna i ks. Zdzisława Firleja z Dębnicy.

1-31.07.2004 r.

Półkolonie dla dzieci i młodzieży na salce parafialnej.

1-31.07.2004 r.

11.08.2004 r.

W Domu Prowincjalnym Sióstr Franciszkanek Szpitalnych w Ołdrzychowicach Kłodzkich s. Weronika Jerzewska i s. Laura Chdzikowska złożyły Wieczystą Profesję.

27.09.2004 r.

Pielgrzymka autokarowa do Lichenia.

27.09.2004 r.

12.12.2004 r.

Ks. proboszcz Henryk Nadolny otrzymał godność Kanonika Honorowego Kapituły Prymasowskiej. Nominacja zbiegła się z rocznicą 65 urodzin kapłana. Uroczystością w Parafii przewodniczył bp. Bogdan Wojtuś.

6-9.03.2005 r.

Rekolekcje wielkopostne prowadził o. Andrzej Korda ze Zgromadzenia Oblatów.

6-9.03.2005 r.

2.04.2005 r.

Śmierć papieża Jana Pawła II. Wierni masowo przybyli do świątyni na modlitwę.

2-7.04.2005 r.

W kościele czuwania modlitewne do godz. 21.37. Wyłożona księga kondolencyjna.

2-7.04.2005 r.

19.04.2005 r.

Msza św. dziękczynna w dniu wyboru na Stolicę Piotrową papieża Benedykta XVI.

7.05.2005 r.

Sakramentu Bierzmowania 106 osobom udzielił bp. Bogdan Wojtuś.

7.05.2005 r.

22.05.2005 r.

Wizyta w Parafii Sióstr ze Zgromadzenia Dusz Czyśćcowych, po każdej Mszy św. świadectwo i prezentacja.

8.06.2005 r.

Suma odpustowa sprawowana przez ks. Mariana Aleksandrowicza dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie.

8.06.2005 r.

3.07.2005 r.

Odtąd w miesiącach lipcu i sierpniu sprawowana będzie każdej niedzieli dodatkowa Msza św. o godz. 21.00.

18.09.2005 r.

Występ chóru AD LIBITUM  z Garbsen miasta partnerskiego Wrześni.

18.09.2005 r.

8.12.2005 r.

Poświęcona została figura Matki Bożej Fatimskiej.

24.12.2005 r.

Parafia otrzymała od papież Benedykta XVI błogosławieństwo i kielich mszalny. Papieskie dary przywiózł z Rzymu ks. Kwiatkowski.

24.12.2005 r.

26-29.03.2006 r.

Rekolekcje wielkopostne prowadził ks. Tomasz Głuszak proboszcz ze Zdziechowy.

17.05.2006 r.

Grupa 110 osób przyjęła sakrament Bierzmowania z rąk bp. Bogdana Wojtusia.

17.05.2006 r.

28.05.2006 r.

Pielgrzymka do Krakowa na spotkanie z papieżem Benedyktem XVI.

2.06.2006 r.

Poświęcenie obrazu Jana Pawła II namalowanego przez Jana Wiza z Bydgoszczy.

2.06.2006 r.

8.06.2006 r.

Suma odpustowa sprawowana przez ks. Krzysztofa Redlaka rzecznika Kurii Gnieźnieńskiej.

29.07.2006 r.

Pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Bydgoszczy.

29.07.2006 r.

2.10.2006 r.

Pielgrzymka do Lichenia.

1.11.2006 r.

Parafia przewodniczyła uroczystością Wszystkich Świętych na cmentarzu komunalnym.

1.11.2006 r.

30.12.2006 r.

Przeprowadzka księży do nowo wybudowanej plebanii. 

3.05.2007 r.

Sakramentu Bierzmowania 107 osobom udzielił bp. Bogdan Wojtuś.

3.05.2007 r.

30.06.2007 r.

Z powodów zdrowotnych przeszedł na wcześniejszą emeryturę ks. Henryk Nadolny. Na jego miejsce z dniem 1 lipca przyszedł dotychczasowy proboszcz z Miłosławia ks. kan. Adam Zalesiak. Nastąpiła także zmiana na stanowisku wikariuszy. Z Parafii odeszli ks. Bogdan Spychaj na probostwo w Wyszynach i ks. Sławomir Komorski do Parafii pw. św. Wawrzyńca w Słupcy, a przybyli ks. Dariusz Nowaczyński z Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Chodzieży i ks. neoprezbiter Łukasz Twarużek. 

7.07.2007 r.

Wprowadzenie przez ks. dziekana Kazimierza Kuczmę ks. Adama Zalesiaka na urząd proboszcza.

7.07.2007 r.

18.09.2007 r.

Pielgrzymka autokarowa do Lichenia.

16.12.2007 r.

Gościła w Parafii s. Adrianna z Ruchu Rodzina Szensztacka, która przedstawiła historię ruchu związanego z Matką Bożą Trzykroć Przedziwną.

16.12.2007 r.

23.12.2007 r.

Parafia otrzymała złoty ornat, w którym sprawował Mszę św. Jan Paweł II.

12.01.2008 r.

Spotkanie opłatkowe Rodzin Szensztackich z Wrześni z udziałem bp. B. Wojtusia.

12.01.2008 r.

2-5.03.2008 r.

Rekolekcje wielkopostne prowadził ks. Jarosław Kulpiński, proboszcz Parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Orchowie.

19.03.2008 r.

Droga Krzyżowa ulicami miasta, zakończona w naszym kościele.

19.03.2008 r.

18.05.2008 r.

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej do której przystąpiło 59 dzieci.

22.05.2008 r.

W uroczystość Bożego Ciała odbyła się tradycyjna procesja ulicami miasta. Gościła orkiestra dęta z Orzechowa.

22.05.2008 r.

4.06.2008 r.

Czwarta wizytacja kanoniczna. Parafię wizytował biskup pomocniczy Archidiecezji Gnieźnieńskiej Wojciech Polak, który udzielił także Bierzmowania 94 młodym ludziom.

8.06.2008 r.

Sumę odpustową sprawował ks. Henryk Nadolny. Uroczystość była połączona z dziękczynieniem za 25 lat istnienia Parafii oraz za 45 lat kapłaństwa budowniczego kościoła.

8.06.2008 r.

7.11.2008 r.

Od tego momentu Parafia posiada własną stronę internetową.

5.01.2009 r.

Msza św. pod przewodnictwem bp. B. Wojtusia z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich. Na tą okazję została zaprezentowana w kościele wystawa pt. „Otoczmy troską życie”.

5.01.2009 r.

24.01.2009 r.

Koncert kolędowy w wykonaniu chóru „Poznańskie Słowiki” z obecnością gościa specjalnego prof. Stefana Stuligrosza.

3.02.2009 r.

Wprowadzone zostało w każdą trzecią niedzielę miesiąca na Mszy o godz. 10.30 błogosławieństwo rocznych dzieci oraz ich rodziców.

3.02.2009 r.

8.03.2009 r.

Droga Krzyżowa ulicami Wrześni zakończona w naszym kościele.

9-11.2009 r.

Rekolekcje parafialne prowadził ks. Artur Janowicz wikariusz Parafii pw. MB Częstochowskiej w Orzechowie.

9-11.2009 r.

10.05.2009 r.

W katedrze prymasowskiej przyjął święcenia diakonatu z rąk bp. B. Wojtusia pochodzący z Parafii Karol Świderski.

24.05.2009 r.

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej do której przystąpiło 53 dzieci. Na zakończenie Białego Tygodnia dzieci wraz z rodzicami udali się do sanktuarium w Biechowie.

24.05.2009 r.

8.06.2009 r.

Suma odpustowa ku czci Patronki św. Królowej Jadwigi, którą sprawował ks. kan. Krzysztof Wętkowski.

12-14.06.2009 r.

Pielgrzymka młodzieży w Góry Stołowe i do Ołdrzykowic Kłodzkich.

12-14.06.2009 r.

15.06.2009 r.

Grupa 97 osób przyjęła sakrament Bierzmowania, którego udzielił bp. Bogdan Wojtuś.

25.06.2009 r.

Ks. Łukasz Twarużek przeszedł na wikariat do Parafii pw. Chrystusa Miłosiernego w Inowrocławiu, a jego miejsce zajął neoprezbiter ks. Tomasz Wojtucki.

25.06.2009 r.

31.12.2009 r.

W Parafii gościła młodzież z Ukrainy, Białorusi, Francji i Niemiec, która przyjechała w ramach 32 Europejskiego Spotkania Młodych odbywającego się tego roku w Poznaniu.

5.01.2010 r.

Spotkanie opłatkowe Rodzin Szensztackich i Żywego Różańca z udziałem bp. Wojciecha Polaka.

5.01.2010 r.

11-13.03.2010 r.

Rekolekcje wielkopostne głosił ks. Krzysztof Madecki proboszcz Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Węglewie.

5.04.2010 r.

Zawieszono w świątyni nowe obrazy Jezusa Miłosiernego i św. Faustyny, artysty Zbigniewa Sałaj.

5.04.2010 r.

18.04.2010 r.

Msza św. pod przewodnictwem ks. Adama Zalesiaka w intencji Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i wszystkich, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej.

22.05.2010 r.

Diakon Karol Świderski przyjął w katedrze gnieźnieńskiej święcenia kapłańskie z rąk Prymasa Polski abp. Henryka Muszyńskiego.

22.05.2010 r.

23.05.2010 r.

Msza św. prymicyjna ks. Karola Świderskiego z okolicznościowym kazaniem ks. Rektora Wojciecha Rzeszowskiego. Tego dnia także 59 dzieci przystąpiło do Pierwszej Komunii Św.

31.05.2010 r.

Sakramentu Bierzmowania grupie 65 osób udzielił bp. Wojciech Polak.

31.05.2010 r.

3.06.2010 r.

W uroczystość Bożego Ciała procesji ulicami miasta przewodniczył ks. neoprezbiter Przemysław Kubacz.

8.06.2010 r.

Suma odpustowa ku czci Patronki sprawowana przez ks. Mieczysława Kozłowskiego proboszcza Fary wrzesińskiej.

8.06.2010 r.

26-29.07.2010 r.

Wyjazd wypoczynkowy do Giewartowa Liturgicznej Służby Ołtarza.

14.09.2010 r.

W Święto Podwyższenia Krzyża ks. proboszcz Adam Zalesiak dokonał poświęcenia nowego Krzyża Misyjnego.

14.09.2010 r.

15.10.2010 r.

Msza św. z okazji 20-lecia posługi kapelana wrzesińskiej Policji ks. Henryka Nadolnego.

15-16.10.2010 r.

Rodzinne Święto Latawca.

15-16.10.2010 r.

17.10.2010 r.

Niedziela powołaniowa na którą przybyli klerycy Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego wraz z ks. Dariuszem Larusem.

4-6.03.2011 r.

Rekolekcje wielkopostne prowadził przez ks. Jakub Dębiec wykładowca liturgiki w Seminarium Prymasowskim.

4-6.03.2011 r.

1.05.2011 r.

Msza św. dziękczynna za beatyfikację Jana Pawła II, której dokonał w Rzymie papież Benedykt XVI. Okolicznościowa wystawa w kościele.

23.05.2011 r.

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej do której przystąpiło 73 dzieci. Na zakończenie Białego Tygodnia odbyła się tradycyjna pielgrzymka dzieci wraz z rodzicami do Biechowa.

23.05.2011 r.

1.06.2011 r.

Sakramentu Bierzmowania młodzieży w liczbie 70 osób udzielił bp. Bogdan Wojtuś.

8.06.2011 r.

Uroczystości odpustowe św. Królowej Jadwigi, którym przewodniczył ks. Andrzej Bohdanowicz proboszcz Parafii w św. Katarzyny w Opatówku. 

8.06.2011 r.

18.06.2011 r.

Pielgrzymka do Sanktuarium Zawierzenia w Bydgoszczy.

15-20.08.2011 r.

Wyjazd wypoczynkowy Liturgicznej Służby Ołtarza do Giewartowa.

15-20.08.2011 r.

24-25.08.2011 r.

Pielgrzymka śladami Jana Pawła II do Krakowa, Wadowic, Częstochowy i Kalwarii Zebrzydowskiej.

11.09.2011 r.

Piesza pielgrzymka do Biechowa.

11.09.2011 r.

11.12.2011 r.

Wieczornica patriotyczna pt. Głos Wolności z okazji 30 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

6.01.2012 r.

Wspólne kolędowanie grup i wspólnot działających w Parafii.

6.01.2012 r.

17.03.2012 r.

Pielgrzymka parafialnych wspólnot na nocne czuwanie w Częstochowie.

18.03.2012 r.

Parafia gościła siostry Albertynki z Włocławka, które prowadzą schronisko dla bezdomnych.

18.03.2012 r.

25-28.03.2012 r.

Rekolekcje parafialne głosił ks. Marcin Kulczyński.

4.04.2012 r.

Wrzesińska Droga Krzyżowa ulicami miasta.

4.04.2012 r.

4.05.2012 r.

Msza św. w intencji strażaków Gminy Września sprawowana przez ks. Henryka Nadolnego.

27.05.2012 r.

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w której uczestniczyło 55 dzieci.

27.05.2012 r.

7.06.2012 r.

Procesji ulicami miasta w uroczystość Bożego Ciała przewodniczył ks. neoprezbiter Łukasz Goroński.

8.06.2012 r.

Suma odpustowa ku czci św. Królowej Jadwigi sprawowana przez Rektora Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie ks. Wojciecha Rzeszowskiego.

8.06.2012 r.

11.06.2012 r.

Sakramentu Bierzmowania grupie 68 osób udzielił bp. Bogdan Wojtuś.  

28.07.2012 r.

Pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach.

28.07.2012 r.

30.07-4.08.2012 r.

Wyjazd wypoczynkowy Liturgicznej Służby Ołtarza do Giewartowa.

15-22.08.2012 r.

Wyjazd wypoczynkowy wspólnoty Wiara i Światło do Kołobrzegu.

15-22.08.2012 r.

9.09.2012 r.

Piesza pielgrzymka do Biechowa.

15.09.2012 r.

Autokarowa pielgrzymka do Lichenia i Grąblina.  

15.09.2012 r.

25.11.2012 r.

Msza św. z okazji 50-lecia działalności Banku PKO BP na terenie Wrześni i powiatu wrzesińskiego sprawowana przez ks. proboszcza Adama Zalesiaka.

5.01.2013 r.

Spotkanie opłatkowe Wspólnot działających w Parafii.

5.01.2013 r.

20.01.2013 r.

Koncert kolęd w wykonaniu chóru Prymasowskiego z Gniezna.

23.01.2013 r.

Msza św. w intencji zmarłego kard. Józefa Glempa, arcybiskupa gnieźnieńskiego w latach 1981-1992.

23.01.2013 r.

28.02.2013 r.

Msza św. dziękczynna za pontyfikat papieża Benedykta XVI.

9-10.03.2013 r.

Pielgrzymka Wspólnot działających w Parafii do Częstochowy.

9-10.03.2013 r.

12.03.2013 r.

Piąta wizytacja kanoniczna. Dokonał jej Prymas Polski abp. Józef Kowalczyk, który udzielił Bierzmowania 71 młodym ludziom.

13.03.2013 r.

Wybór na papieża kardynała Jorge Mario Bergoglio Prymasa Argentyny, który przyjął imię Franciszek.

13.03.2013 r.

23.04.2013 r.

Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie.

1.05.2013 r.

Z okazji 30-lecia istnienia, Parafia otrzymała błogosławieństwo od papieża Franciszka.

1.05.2013 r.

12-19.05.2013 r.

Odbyły się trzecie Misje Święte, które przeprowadzili Misjonarze Oblaci Maryi.

26.05.2013 r.

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej do której przystąpiło 81 dzieci.

26.05.2013 r.

8.06.2013 r.

Sumę odpustową ku czci św. królowej Jadwigi sprawował ks. Henryk Nadolny obchodząc złoty jubileusz kapłański.

9.06.2013 r.

Spektakl pt. „Jeszcze Polska nie zginęła, dopóki kochamy”, poświęcony św. Urszuli Ledóchowskiej, w wykonaniu teatru „Zwierciadło” z Łodzi.

9.06.2013 r.

1.07.2013 r.

Zakończył posługę w Parafii ks. Tomasz Wojtucki przechodząc do Parafii pw. św. Mikołaja w Ujściu. Na jego miejsce przyszedł ks. Stanisław Kłosin dotychczasowy wikariusz z Parafii pw. Św. Wita w Rogoźnie.

20.08.2013 r.

Pielgrzymka do sanktuarium Krzyża w Słupcy i do Lądu.

20.08.2013 r.

27.08.2013 r.

Koncert w wykonaniu Barbary Kubiak z Teatru Wielkiego w Poznaniu oraz Klaudiego Kaaludowa i uczniów z Bułgarii.

8.09.2013 r.

Piesza pielgrzymka do Biechowa.

8.09.2013 r.

18.09.2013 r.

W Parafii gościł egzorcysta ks. Maciej Chmielewski.

24.11.2013 r.

Koncert na zakończenie Roku Wiary w wykonaniu chórów „Pod opieką św. Cecylii” ze Środy Wlkp., Lutni i naszego parafialnego.

24.11.2013 r.

4.01.2014 r.

Spotkanie opłatkowe Wspólnot działających w Parafii.

6.01.2014 r.

Koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej z Poznania.

6.01.2014 r.

1.02.2014 r.

Koncert organowy w wykonaniu Vincenta De Pola z Hamburga.

29-30.03.2014 r.

Wyjazd autokarowy na nocne czuwanie do Częstochowy.

29-30.03.2014 r.

6-10.04.2014 r.

Odnowienie Misji Świętych przeprowadził o. Andrzej Noga ze Zgromadzenia Oblatów.

27.04.2014 r.

Msza św. dziękczynna za kanonizację św. Jana Pawła II sprawowana przez ks. proboszcza Adama Zalesiaka.

27.04.2014 r.

17.05.2014 r.

Nowym ordynariuszem Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Prymasem Polski został dotychczasowy biskup pomocniczy Wojciech Polak.

6.06.2014 r.

Sakramentu Bierzmowania młodzieży w liczbie 82 osób udzielił bp. Bogdan Wojtuś.

6.06.2014 r.

7.06.2014 r.

Wyjazd młodzieży na Pola Lednickie.

8.06.2014 r.

Suma odpustowa ku czci św. Królowej Jadwigi sprawowana przez Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka, dzień po Jego ingresie do katedry prymasowskiej.

8.06.2014 r.

30.06.2014 r.

Odszedł na probostwo do Gozdowa ks. Dariusz Nowaczyński, a jego miejsce zajął ks. Tomasz Niedbalski przychodząc z Parafii Farnej w Wągrowcu.

20.07.2014 r.

Gościł w Parafii o. Marek Kowalski Paulin budujący kościół w Mariupolu na Ukrainie.

20.07.2014 r.

22.07.2014 r.

Pielgrzymka do Niepokalanowa i Rybna.

14-18.08.2014 r.

Półkolonie dla dzieci.

14-18.08.2014 r.

12.09.2014 r.

Koncert organowy w wykonaniu Piotra Grinholca z Akademii Muzycznej w Warszawie. 

14.09.2014 r.

Piesza pielgrzymka do Biechowa.

14.09.2014 r.

20.09.2014 r.

Wyjazd młodzieży na Święto Kostki do Strzałkowa.

28.09.2014 r.

Pielgrzymka do Częstochowy.

28.09.2014 r.

12.10.2014 r.

Koncert Orkiestry Symfonicznej, chóru parafialnego i solistki Moniki Buczkowskiej z okazji Dnia Papieskiego.

18.10.2014 r.

Wyjazd Liturgicznej Służby Ołtarza do Wrocławia.

18.10.2014 r.

24.12.2014 r.

Msza św. Pasterska sprawowana przez bp. Krzysztofa Wętkowskiego, który dokonał poświęcenia nowych organów.

2.01.2015 r.

Spotkanie opłatkowe Wspólnot działających w Parafii.

2.01.2015 r.

25.01.2015 r.

Koncert Barbary Kubiak solistki Teatru Wielkiego w Poznaniu oraz orkiestry opery poznańskiej.

14-15.03.2015 r.

Wyjazd na nocne czuwanie do Częstochowy.

14-15.03.2015 r.

22-25.03.2015 r.

Rekolekcje wielkopostne głosił ks. Marcin Andrzejewski notariusz Kurii Metropolitarnej w Gnieźnie.

24.05.2015 r.

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej do której przystąpiło 60 dzieci.

24.05.2015 r.

6.06.2015 r.

Udział młodzieży w spotkaniu Lednica 2000.

8.06.2015 r.

Suma odpustowa ku czci św. Królowej Jadwigi sprawowana przez bp. Krzysztofa Wętkowskiego, który udzielił także Bierzmowania 52 młodym ludziom.

8.06.2015 r.

21.06.2015 r.

Prymicyjnego błogosławieństwa podczas Mszy świętych udzielał ks. Leszek Zych odbywający praktykę duszpasterską w naszej Parafii.

24-25.06.2015 r.

Koncert chórów uniwersyteckich z Portoryko i RPA.

24-25.06.2015 r.

5.07.2015 r.

Początek dziewięciomiesięcznej Nowenny przed 1050 rocznicą Chrztu Polski.

30.08.2015 r.

Koncert pieśni maryjnych w wykonaniu solistki Teatru Wielkiego w Poznaniu Barbary Kubiak.

30.08.2015 r.

13.09.2015 r.

Piesza pielgrzymka do Biechowa.

27.09.2015 r.

Pielgrzymka rodzin i małżeństw do Częstochowy.

27.09.2015 r.

11.10.2015 r.

Koncert z okazji Dnia Papieskiego w wykonaniu Orkiestry Kameralnej, chórów ze Środy Wlkp. i solistów z Teatru Wielkiego w Poznaniu.

17.10.2015 r.

Pielgrzymka do Malborka i Pelplina.

17.10.2015 r.

15.11.2015 r.

W Parafii gościły siostry Uczennice Krzyża z Czmońca, zbierając ofiary na budowę ośrodka rekolekcyjnego.

8.12.2015 r.

Inauguracja Roku Miłosierdzia, którego duchowym owocem stały się witraże w oknach świątyni.

8.12.2015 r.

5.01.2016 r.

Spotkanie opłatkowe Wspólnot działających w Parafii.

5-6.03.2016 r.

Wyjazd na nocne czuwanie do Częstochowy.

5-6.03.2016 r.

13-16.03.2016 r.

Rekolekcje wielkopostne głosił ks. Maciej Przygodzi dyrektor administracyjny seminarium w Gnieźnie.

16.04.2016 r.

Wyjazd do Poznania na obchody Jubileuszu Chrztu Polski.

16.04.2016 r.

3.05.2016 r.

Koncert pieśni maryjnych w wykonaniu Moniki Grajewskiej i uczniów szkół muzycznych.

22.05.2016 r.

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej do której przystąpiło 61 dzieci.

22.05.2016 r.

1.06.2016 r.

Sakramentu Bierzmowania 52 młodym ludziom udzielił bp. Krzysztof Wętkowski.

4.06.2016 r.

Udział młodzieży w spotkaniu na Lednickich Polach.

4.06.2016 r.

5.06.2016 r.

W Parafii gościł ks. Wojciech Rzeszowski rektor PWSD i Misjonarz Miłosierdzia.

8.06.2016 r.

Suma odpustowa sprawowana przez ks. prałata Władysława Kierzka, z homilią ks. Dariusza Nowaczyńskiego.

8.06.2016 r.

14.06.2016 r.

W Parafii gościły symbole Światowych Dni Młodzieży – krzyż Roku Świętego oraz ikona Matki Bożej Salus Populi Romani – Wybawicielki Ludu Rzymskiego.

27.06-17.07. 2016 r.

Wakacyjne spotkania dla dzieci połączone z wyjazdem do Poznania, Biskupina i Rogowa.

27.06-17.07. 2016 r.

1.07.2016 r.

Archidiecezja Gnieźnieńska została podzielona na cztery rejony duszpasterskie. Na czele Rejonu Wrzesińskiego w roli dziekana rejonowego stanął ks. kan. Adam Zalesiak, który od 26 czerwca zaczął pełnić także funkcję dziekana dekanatu Września II.

20-22.07.2016 r.

W Parafii gościła młodzież z Holandii w ramach Światowych Dni Młodzieży.

20-22.07.2016 r.

25.07-1.08.2016 r.

Wyjazd do Krakowa na spotkanie z papieżem Franciszkiem i udział w Światowych Dniach Młodzieży.

29.08.2016 r.

Odszedł do Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Żninie ks. Stanisław Kłosin, a jego miejsce zajął przychodząc z tej samej Parafii ks. Szymon Ciesielski.  

29.08.2016 r.

25.09.2016 r.

Pielgrzymka rodzin i małżeństw do Częstochowy.

9.10.2016 r.

Koncert chóru dziewczęcego „Skowronki” z Poznania z okazji Dnia Papieskiego.

9.10.2016 r.

16.10.2016 r.

Koncert w wykonaniu Pawła Wojtasiewicza o przesłaniu „Ocalić od zapomnienia.”

27.11.2016 r.

Msza św. na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia sprawowana przez Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka z poświęceniem nowych witraży przedstawiających uczynki miłosierdzia.

27.11.2016 r.

7.01.2017 r.

Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu Golec Uorkiestra.

15.01.2017 r.

Spotkanie opłatkowe wspólnot działających w Parafii.

15.01.2017 r.

25-26.03.2017 r.

Wyjazd na nocne czuwanie do Częstochowy.

2-5.04.2017 r.

Rekolekcje wielkopostne głosił ks. Rafała Białek dyrektor Domu Księży Seniorów w Gnieźnie.

2-5.04.2017 r.

16.05.2017 r.

Koncert chóru Uniwersyteckiego Południowej Indiany z USA.

28.05.2017 r.

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej do której przystąpiło 142 dzieci.

28.05.2017 r.

3.06.2017 r.

Udział młodzieży w spotkaniu na Polach Lednickich.

6.06.2017 r.

Bierzmowania młodzieży w grupie 59 osób udzielił abp. Józef Kowalczyk.

6.06.2017 r.

8.06.2017 r.

Suma odpustowa ku czci św. Królowej Jadwigi sprawowana przez ks. proboszcza Adama Zalesiaka, z homilią ks. Przemysława Kwiatkowskiego.

30.06.2017 r.

Z Parafii odeszli ks. Tomasz Niedbalski do Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mogilnie i ks. Szymon Ciesielski do Parafii pw. św. Mikołaja w Ujściu. Na ich miejsce przyszli ks. Arkadiusz Ksycki z Parafii pw. bł. Radzyma Gaudentego w Gnieźnie i ks. Leszek Zych z Ujścia.

30.06.2017 r.

21.07.2017 r.

Msza św. w intencji policjantów z Powiatowej Policji we Wrześni sprawowana przez ks. Adama Zalesiaka.

6.08.2017 r.

Gościł w Parafii o. Marek Kowalski paulin budujący kościół w Mariupolu na Ukrainie.

6.08.2017 r.

24.08.2017 r.

Koncert w ramach 10 edycji festiwalu Akademia Gitary.

29.08.2017 r.

Pielgrzymka do Kielc, Chęcin, Tokarni i na Święty Krzyż.

29.08.2017 r.

23.09.2017 r.

Wyjazd młodzieży na święto Stanisława Kostki do Inowrocławia.

24.09.2017 r.

Udział w pielgrzymce rodzin i małżeństw na Jasnej Górze.

24.09.2017 r.

7.10.2017 r.

Ogólnopolska akcja Różaniec do Granic. Wyjazd Parafian na zachodnią granicę Polski i spotkanie  modlitewne w kościele.

10.10.2017 r.

Pielgrzymka do Niepokalanowa, Rybna, Szymanowa i Miedniewic.

10.10.2017 r.

15.10.2017 r.

Koncert orkiestry symfonicznej, chóru parafialnego i solistów z okazji Dnia Papieskiego.

31.10.2017 r.

Spektakl teatralny pt. „Święci na wakacjach” przygotowany przez młodzież parafialną, połączony z nabożeństwem z okazji Nocy Świętych. 

31.10.2017 r.

12.11.2017 r.

Z okazji trwającego w Polsce roku św. Adama Chmielowskiego – brata Alberta, w Parafii gościły siostry albertynki z Poznania, dając świadectwo posługi najuboższym.

5.01.2018 r.

Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu Zakopower.                                       

5.01.2018 r.

6.01.2018 r.

Spotkanie opłatkowe Wspólnot działających w Parafii.

21.01.2018 r.

Spektakl słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży z okazji Dnia Babci i Dziadka.

21.01.2018 r.

10-11.03.2018 r.

Udział w nocnym czuwaniu na Jasnej Górze.

16.03.2018 r.

Ekstremalna Droga Krzyżowa. 40 km nocna trasa połączona z modlitwą.

16.03.2018 r.

18-21.03.2018 r.

Rekolekcje wielkopostne głosił Rafał Porzeziński, dziennikarz, wykładowca, trener terapii uzależnień.

28.03.2018 r.

Droga Krzyżowa ulicami Wrześni zakończona w naszym kościele.

28.03.2018 r.

10.04.2018 r.

Pielgrzymka do Pniew, Świebodzina, Wolsztyna i Rokitna.

29.04.2018 r.

Wyjazd młodzieży na uroczystość św. Wojciecha do Gniezna.

29.04.2018 r.

30.04 – 2.05.2018 r.

Pielgrzymka młodzieży do Krakowa, Ludźmierza, Zakopanego i Wadowic.

13.05.2018 r.

Koncert pieśni maryjnych w wykonaniu chórów.

13.05.2018 r.

15.05.2018 r.

Pielgrzymka do Warszawy.

27.05.2018 r.

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej do której przystąpiło 133 dzieci.

27.05.2018 r.

2.06.2018 r.

Udział młodzieży w spotkaniu na Polach Lednickich.

8.06.2018 r.

Suma odpustowa ku czci św. Królowej Jadwigi sprawowana przez ks. Karola Świderskiego z Gniezna.

8.06.2018 r.

20.06.2018 r.

Bp. Krzysztof Wętkowski udzielił sakramentu Bierzmowania 67 młodym ludziom.

26-27.06.2018 r.

Wyjazd wakacyjny młodzieży do Łeby, Sopotu i Gdańska.

26-27.06.2018 r.

30.06.2018 r.

Odszedł do Parafii pw. Ducha Świętego w Rogoźnie ks. Arkadiusz Ksycki, a jego miejsce zajął ks. Marcin Zaborowicz przychodząc z Parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Barcinie.

9-11.07.2018 r.

Pielgrzymka do Lublina, Zamościa, Sandomierza, Ujazdu, Zwierzyńca, Krasnobrodu oraz zwiedzanie Roztoczańskiego Parku Narodowego.

9-11.07.2018 r.

8.07.2018 r.

Koncert organowy w wykonaniu Pawła Kuchnickiego z Poznania i Arkadiusza Popławskiego z Katowic.

20.07.2018 r.

Msza św. w intencji Powiatowej Policji we Wrześni sprawowana przez kapelana ks. kan. Adama Zalesiaka.

20.07.2018 r.

2.08.2018 r.

Pielgrzymka do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

30.08.2018 r.

Pielgrzymka do Szczecina.

30.08.2018 r.

1.09.2018 r.

Wyjazd na Lednicę Seniora.

12.10.2018 r.

Zmarł w Domu Księży Emerytów w Gnieźnie ks. kan. Henryk Nadolny.

12.10.2018 r.

14.10.2018 r.

Koncert orkiestry symfonicznej, chóru parafialnego i solistów w wykonaniu „Litanii Ostrobramskich” Moniuszki z okazji Dnia Papieskiego.

15.10.2018 r.

Szósta wizytacja kanoniczna. Przeprowadził ją bp. Krzysztof Wętkowski. Msza św. dziękczynna w 35 rocznicę istnienia Parafii i 15 rocznicę konsekracji kościoła.

15.10.2018 r.

16.10.2018 r.

Pielgrzymka do Legnicy i Lubiąża.

17.10.2018 r.

Pogrzeb ks. proboszcza Nadolnego pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka.

17.10.2018 r.

30.10.2018 r.

Spektakl słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży z okazji Nocy Świętych.

11.11.2018 r.

Msza św. dziękczynna w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

11.11.2018 r.

5.01.2019 r.

Koncert kolęd w wykonaniu Anny Wyszkoni.

6.01.2019 r.

Spotkanie opłatkowe Wspólnot działających w Parafii wraz z bp. Bogdanem Wojtusiem.

6.01.2019 r.

24.03.2019 r.

W Parafii gościły siostry Elżbietanki z Łopusznej wraz z wolontariuszami ze stowarzyszenia Uśmiech Nadziei.

26.03.2019 r.

Pielgrzymka do Pakości, Markowic i Strzelna.

26.03.2019 r.

31.03–3.04.2019 r.

Rekolekcje parafialne głosił ks. Radosław Kaźmierski.

6.04.2019 r.

Pielgrzymka młodzieży do Grąblina i Lichenia.

6.04.2019 r.

12.04.2019 r.

Ekstremalna Droga Krzyżowa.

23.04.2019 r.

Pielgrzymka młodzieży do Torunia i Piwnic.

23.04.2019 r.

30.04–1.05.2019 r.

Pielgrzymka do Olsztyna, Gietrzwałdu, Lidzbarka, Głotowa, Stoczka Klasztornego i Świętej Lipki.

1.06.2019 r.

Udział młodych w spotkaniu na Polach Lednickich.

1.06.2019 r.

8.06.2019 r.

Suma odpustowa sprawowana przez ks. Marcina Kulczyńskiego.

10.06.2019 r.

Ostatni raz gościł w Parafii bp. Bogdan Wojtuś, który udzielił sakramentu Bierzmowania 131 młodym ludziom. Bp. Wojtuś 14 razy udzielał Bierzmowania w naszej Parafii.

10.06.2019 r.

26.06–3.07.2019 r.

Pielgrzymka młodzieży do Watykanu, San Marino, Włoch i zwiedzanie Rimini, Asyżu, Florencji, Rzymu, Sirmione i Monte Casino.

31.07–2.08.2019 r.

Pielgrzymka do Drohiczyna, Siemiatycz, Grabarki, Kostomłotów, Kodnia, Chełma, Włodawy, Jabłecznej, Kazimierza Dolnego.

31.07–2.08.2019 r.

26-29.08.2019 r.

Wyjazd wakacyjny młodzieży w Gorce i do Krakowa.

8.09.2019 r.

Piesza pielgrzymka do Biechowa.

8.09.2019 r.

22.09.2019 r.

Pielgrzymka rodzin i małżeństw do Częstochowy.

1.10.2019 r.

Pielgrzymka młodzieży do Gostynia.

1.10.2019 r.

12.10.2019 r.

Ks. Adam Zalesiak dokonał poświęcenia na cmentarzu farnym pomnika ks. Henryka Nadolnego.

13.10.2019 r.

Podczas XIX Dnia Papieskiego poświęcenie mozaiki i wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II przez bp. Krzysztofa Wętkowskiego.

13.10.2019 r.

29.11.2019 r.

Pielgrzymka młodzieży do Warszawy.

9.12.2019 r.

Emisja w Kinie Trójka filmu pt. „Nieplanowane”, zamówionego dla naszej Parafii.  

9.12.2019 r.

4.01.2020 r.

Początek nowenny przed nawiedzeniem obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Koncert kolęd w wykonaniu zespołu Mazowsze.

6.01.2020 r.

Spotkanie opłatkowe Wspólnot działających w Parafii.

6.01.2020 r.

24.02.2020 r.

Pielgrzymka młodzieży do Oświęcimia, Brzezinki i Gliwic.

15.03.2020 r.

W związku z panującą pandemią koronawirusa Covid-19, została udzielona dyspensa od obowiązku uczestnictwa w Mszach św. oraz wprowadzono limit wiernych w kościele do 5 osób. Odwołane zostały nabożeństwa pasyjne i spotkania.

15.03.2020 r.

17.03.2020 r.

Do świąt Zmartwychwstania każdego dnia ks. proboszcz Adam Zalesiak sprawował dodatkową Mszę św. w intencji Parafian w trwających trudnym doświadczeniu pandemii.

12.04.2020 r.

Święta Zmartwychwstania Pańskiego bez udziału wiernych, bez tradycyjnego święcenia potraw, bez procesji rezurekcyjnej i bez grobu pańskiego.

12.04.2020 r.

18.05.2020 r.

Setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II.

29.05.2020 r.

Zniesiona została dyspensa od uczestnictwa w niedzielnych Mszach św.

29.05.2020 r.

1.06.2020 r.

Zniesione zostały limity osób mogących gromadzić się w kościele.

2.06.2020 r.

W reżimie sanitarnym podczas trwania pandemii Covid 19, grupa 60 młodych ludzi otrzymała sakrament Bierzmowania z rąk bp. Krzysztofa Wętkowskiego.

2.06.2020 r.

8.06.2020 r.

Suma odpustowa sprawowana przez ks. Radosława Kaźmierskiego.

29.06–2.07.2020 r.

Pielgrzymka do Białegostoku, Zuzeli, Waniewa, Różanegostoku, Sokółki, Okopów, Suchowoli, Świętej Wody, Supraśla.

29.06–2.07.2020 r.

3-7.08.2020 r.

Wyjazd wakacyjny młodzieży w Bieszczady oraz Rzeszowa, Strachocina, Zagórza, Sanoka, Soliny, Świątkowej oraz Magurskiego Parku Narodowego.

31.08.2020 r.

Pielgrzymka na Kaszuby do Garczyna, Kościerzyny i Szymbarku.

31.08.2020 r.

1.09.2020 r.

Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego bez udziału dzieci i młodzieży.

13.09.2020 r.

Piesza pielgrzymka do Biechowa.

13.09.2020 r.

27.09.2020 r.

Pielgrzymka małżeństw i rodzin do Częstochowy.

11.10.2020 r.

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej do której przystąpiło 81 dzieci.

11.10.2020 r.

17.10.2020 r.

Ponownie została udzielona dyspensa od obowiązku uczestnictwa w Mszach świętych niedzielnych z powodu trwającej pandemii Covid 19. Wprowadzono limit osobowy – 1 os. na 15m2.

1.11.2020 r.

Odwołana Msza św. i procesja na cmentarzach wrzesińskich. Zamknięte cmentarze w całym kraju.

1.11.2020 r.

24.12.2020 r.

W Wigilię Bożego Narodzenia odprawiane były tego roku dwie Msze św. pasterskie.

4.01.2021 r.

Rozpoczęły się Msze św. kolędowe sprawowane przez cały miesiąc dla mieszkańców poszczególnych ulic należących do Parafii. W związku z pandemią odwołana została tradycyjna wizyta duszpasterska.

4.01.2021 r.

2.02.2021 r.

W święto Ofiarowania Pańskiego podczas każdej Mszy św. szczególną modlitwą zostały objęte siostry zakonne pochodzące z naszej Parafii: s. Arleta Tyrakowska, s. Weronika Jeżewska, s. Laura Chudzikowska, s. Salezja Pardela.

11.02.2021 r.

Msza św. w intencji chorych, tego roku w związku z panującą pandemią bez udzielana sakramentu Namaszczenia.

11.02.2021 r.

21.02.2021 r.

W związku z trwającą pandemią covid 19, zawiszone zostały tegoroczne katechezy dla narzeczonych.

19.03.2021 r.

W uroczystość św. Józefa zainaugurowano Rok Rodziny Amoris Laeticia.

19.03.2021 r.

18.4.2021 r.

Zbiórka leków dla potrzebujących - Akcja Leki dla bezdomnych.

23.5.2021 r.

Uroczystość I Komunii św., którą przyjmuje 92 dzieci.

23.5.2021 r.

4.6.2021 r.

Uroczystość Bożego Ciała - procesja ulicami miasta.

8.6.2021 r.

Odpust ku czci św. Królowej Jadwigi sprawowany przez ks. Zbigniewa Przybylskiego.

8.6.2021 r.

19.6.2021 r.

Pielgrzymka Apostolatu Matki Bożej Pielgrzymującej do Bydgoszczy.

24-28.6.2021 r.

Pielgrzymka młodzieży w Bieszczady. Dodatkowo zwiedzanie Przemyśla, Rzeszowa, Komańczy, Soliny i Krempnej.

24-28.6.2021 r.

23.7.2021 r.

Msza św. z udziałem Powiatowej Policji z Wrześni w dniu ich święta.

5-8.7.2021 r.

Pielgrzymka do Czernej, Tyńca, Tylicza, Powroźnika, Krynicy, Piwnicznej, Muszyny, Starego Sącza, Nowego Sącza, Tuchowa, Tarnowa i Zabawy.

5-8.7.2021 r.

1.8.2021 r.

Zbiórka ofiar na pomoc poszkodowanym w Belgii i Niderlandach.

27-30.8.2021 r.

Pielgrzymka młodzieży do Łomży i na Podlasie. Zwiedzanie: Sokółki, Białegostoku, Bohonik, Białowieży, Tykocina, Świętej Wody.

27-30.8.2021 r.

5.9.2021 r.

Piesza pielgrzymka do Biechowa.

12.9.2021 r.

Zbiórka ofiar na pomoc dla Afganistanu.

12.9.2021 r.

18.9.2021 r.

Udział Parafian w dziękczynieniu za beatyfikację Kardynała Wyszyńskiego w katedrze gnieźnieńskiej.

26.9.2021 r.

Pielgrzymka rodzin i małżeństw do Częstochowy.

26.9.2021 r.

5.10.2021 r.

Pielgrzymka młodzieży do Lubiąża i Wrocławia.

12.10.2021 r.

Pielgrzymka do Rywałdu, Sierpca i Płocka.

12.10.2021 r.

14.11.2021 r.

Zbiórka ofiar na pomoc dla Libanu.

8-11.11.2021 r.

Pielgrzymka młodzieży do Radomia, Lublina, Sandomierza, Kazimierza, Kozłówki, Kielc i na Święty Krzyż.

8-11.11.2021 r.

22.11.2021 r.

Nowenna do św. Andrzeja Boboli w intencji Ojczyzny.

8.12.2021 r.

Msza św. w Godzinę Łaski.

8.12.2021 r.

14.12.2021 r.

Pielgrzymka młodzieży do Łodzi.

27.12.2021 r.

Po raz drugi odprawiane są w kościele Msze św. kolędowe w intencji Parafian.

27.12.2021 r.

16.1.2022 r.

Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Poznańskiego Chóru Projektowego.

30.1.2022 r.

Młodzieżowy koncert kolęd połączony ze zbiórką ofiar na rehabilitację młodego parafianina.

30.1.2022 r.

25-28.1.2022 r.

Pielgrzymka młodzieży do Krakowa, Sosnowca, Katowic, Ojcowa i Pieskowej Skały.

27.2.2022 r.

Koncert Poznańskiego Chóru Projektowego z prezentacją Litani Ostrobramskich.

27.2.2022 r.

25.3.2022 r.

Akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Matki Bożej dokonany w kościołach świata, w łączności z Papieżem Franciszkiem.

26.3.2022 r.

Wyjazd na nocne czuwanie na Jasną Górę.

26.3.2022 r.

27.3.2022 r.

Początek akcji - zbiórka żywności dla Ukrainy.

1.4.2022 r.

Ekstremalna Droga Krzyżowa.

1.4.2022 r.

24.4.2022 r.

Wyjazd na uroczystości odpustowe ku czci św. Wojciecha do Gniezna.

2.5.2022 r.

Pielgrzymka do Gidli, Piekar Śląskich i Katowic.

2.5.2022 r.

16.5.2022 r.

Pielgrzymka młodzieży do Pelplina i Malborka.

22.5.2022 r.

Uroczystość I Komunii Świętej, którą przyjmuje 92 dzieci.

22.5.2022 r.

26.5.2022 r.

Pielgrzymka młodzieży do Szczecina.

8.6.2022 r.

Suma odpustowa ku czci św. Królowej Jadwigi sprawowana przez ks. Jakuba Dębca.

8.6.2022 r.

9.6.2022 r.

Uroczystość Bożego Ciała - procesja ulicami miasta.

14.6.2022 r.

Sakrament Bierzmowania przyjęło 45 młodych z Parafii.

14.6.2022 r.

17.6.2022 r.

Pielgrzymka do Rokitna i Warszawy po odbiór relikwii bł. Kard. Wyszyńskiego.

25.6.2022 r.

Kongregacja dekanalna w Bieganowie.

25.6.2022 r.

21-23.6.2022 r.

Pielgrzymka młodzieży do Krakowa, Zakopanego, Zubrzycy Górnej i Kalwarii Zebrzydowskiej.

4-7.7.2022 r.

Pielgrzymka młodzieży w Beskid Żywiecki do Żywca, Rajczy, Wisły, Cieszyna, Bielsko Białej, Pszczyny i Koniakowa.

4-7.7.2022 r.

22.7.2022 r.

Msza św. w int. Powiatowej Policji we Wrześni.

8.8.2022 r.

Wieczysta Profesja Siostry Salezji Katarzyny Pardela

8.8.2022 r.

14.8.2022 r.

Msza św. dziękczynna w intencji Siostry Salezji

12-15.8.2022 r.

Pielgrzymka do Ludźmierza, Zakopanego, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic, Makowa, Łopusznej, Dębna i Nidzicy

12-15.8.2022 r.

4.9.2022 r.

Piesza pielgrzymka do Biechowa

12.9.2022 r.

Konsekracja kaplicy p.w. bł. Prymasa Wyszyńskiego dokonana przez abp. Wojciecha Polaka

12.9.2022 r.

13.9.2022 r.

Początek codziennej adoracji w kaplicy p.w. bł. Prymasa Wyszyńskiego

25.9.2022 r.

Pielgrzymka rodzin i małżeństw na Jasną Górę

30.10.2022 r.

Noc Świętych poświęcona wrzesińskim kapłanom męczennikom

30.10.2022 r.

7.11.2022 r.

Początek Misji św. przed nawiedzeniem Kopii Obrazu Jasnogórskiego. Prowadzone przez o. Bogdana Waliczka z Biechowa

12.11.2022 r.

Powitanie Kopii Obrazu Jasnogórskiego na ul. Królowej Jadwigi i procesyjne wprowadzenie do kościoła. Msza św. i całonocne nabożeństwa

12.11.2022 r.

13.11.2022 r.

Msza św. z udziałem ks. Prymasa Wojciecha Polaka na zakończenie peregrynacji Obrazu

17-18.11.2022 r.

Pielgrzymka młodzieży do Gdańska, Sztutowa i Świętego Gaju

17-18.11.2022 r.

4.12.2022 r.

Koncert p.t. Narodowe Style Muzyczne w wykonaniu Pauliny Gibas i Edyty Suchanek

19.12.2022 r.

Pielgrzymka młodzieży do Legnicy i Rogoźnicy

19.12.2022 r.

17.12.2022 r.

Spowiedź adwentowa z udziałem kapłanów z dekanatu

18.12.2022 r.

Wizyta s. Dominikanki z Kamerunu i zbiórka ofiar na pomoc tamtejszych mieszkańców

18.12.2022 r.

19.12.2022 r.

Zakończenie akcji pomocowej na rzecz DPS w Mielżynie i Łopiennie

27.12.2022 r.

Po dwuletniej przerwie, wznowiona została tradycyjna wizyta duszpasterska od domu do domu

27.12.2022 r.

5.1.2023 r.

Koncert kolęd w wykonaniu zespołu Pectus

6.1.2023 r.

Gościł w parafii ks. Grzegorz Pawlaczyk misjonarz z Rumunii.

6.1.2023 r.

8-10.2.2023 r.

Pielgrzymka młodzieży do Gorzowa Wlkp., Świnoujścia i Szczecina

19.2.2023 r.

Wyjazd Parafian do katedry gnieźnieńskiej na obchody zakończenia peregrynacji Kopii Obrazu Jasnogórskiego w diecezji.

19.2.2023 r.

21.2.2023 r.

Spotkanie z Patrykiem Galewskim, bohaterem filmu o ks. Janie Kaczkowskim

24.3.2023 r.

Ekstremalna Droga Krzyżowa

24.3.2023 r.

2.4.2023 r.

Procesje z wszystkich parafii wrzesińskich pod pomnik św. Jana Pawła II w 18 rocz. śmierci

3.4.2023 r.

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

3.4.2023 r.

6.4.2023 r.

Pielgrzymka do Łowicza, Świnic Warckich, Tumu, Głogowca i Rybna

16.4.2023 r.

W parafii gości s. Vianneya z Mielżyna. Zbiórka ofiar na remont DPSu.

16.4.2023 r.

23.4.2023 r.

Wyjazd młodzieży na uroczystości odpustowe ku czci św. Wojciecha do Gniezna

30.4.2023 r.

Niedziela powołaniowa z udziałem kleryków z Prymasowskiego Seminarium, połączona z jubileuszem 40 lecia istnienia Parafii

30.4.2023 r.

1-5.5.2023 r.

Pielgrzymka młodzieży do Bawarii, Szwajcarii, Liechtensteinu i Austrii. Zwiedzanie Dachau, Monachium, Bambergu, St. Galen, Vaduz, Salzburga, Insbrucku, Mathausen Gusen, Hartheim

5.5.2023 r.

Msza św. w int. Strażaków z Gminy Września

5.5.2023 r.

28.5.2023 r.

Uroczystość I Komunii Św. w której uczestniczy 78 dzieci

3.6.2023 r.

Wyjazd młodzieży na Pola Lednickie

3.6.2023 r.

6.6.2023 r.

Sakrament Bierzmowania udzielony młodzieży

24.6.2023 r.

Kongregacja dekanalna w Kaczanowie

24.6.2023 r.

26-28.6.2023 r.

Wakacyjny wyjazd LSO w Bory Tucholskie, do Garczyna i Bydgoszczy

1.7.2023 r.

Posługę wikariuszowską kończy ks. Marcin Zaborowicz, udając się do Parafii w Pyzdrach, a na jego miejsce przychodzi z Pyzdr ks. Paweł Haczyński

1.7.2023 r.

3-5.7.2023 r.

Pielgrzymka na suwalszczyznę. Zwiedzanie Treblinki, Studziennicznej, Sejn, Suwałk, Wigier i Ełku

7-8.8.2023 r.

Pielgrzymka na opolszczyznę. Zwiedzanie Nysy, Prudnika, Gogolina, Góry św. Anny i Opola

7-8.8.2023 r.

13.8.2023 r.

Koncert Maryjny w wykonaniu Poznańskiego Chóru Projektowego pod dyrekcją Przemysława Piechockiego

15.8.2023 r.

Zbiórka ofiar na pomoc poszkodowanym na wskutek powodzi w Słowenii

15.8.2023 r.

3.9.2023 r.

Piesza pielgrzymka na uroczystości odpustowe do Biechowa

24.9.2023 r.

Pielgrzymka rodzin i małżeństw do Częstochowy

24.9.2023 r.

9-10.9.2023 r.

W Parafii gości s. Nulla ze Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża, której cud uzdrowienia przyczynił się do beatyfikacji Prymasa Wyszyńskiego

27-29.9.2023 r.

Pielgrzymka młodzieży do Niemiec, Luksemburga, Belgii i Francji. Zwiedzanie Buchenwaldu, Metz, Trewiru, Echternasch i Dinant

27-29.9.2023 r.

15.10.2023 r.

Pielgrzymka do Fromborka i Elbląga

17.10.2023 r.

Pielgrzymka młodzieży do Ravensbruck i Berlina

17.10.2023 r.

1.11.2023 r.

Parafia przewodniczy tegorocznym uroczystością Wszystkich Świętych na wrzesińskim cmentarzu komunalnym

26.11.2023 r.

Spotkanie formacyjne z s. Celestyną, z Apostolatu Matki Bożej Pielgrzymującej

26.11.2023 r.

3.12.2023 r.

Początek świątecznej akcji pomocowej na rzecz DPS w Łopiennie

8.12.2023 r.

Godzina Łaski przeżywana w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

8.12.2023 r.

11-12.12.2023 r.

Pielgrzymka młodzieży na Majdanek, do Lublina i Kazimierza

13-14.12.2023 r.

Peregrynacja relikwii bł. Rodziny Ulmów. Msze św. dla dekanatów wrzesińskich, połączone z nocnym czuwaniem

13-14.12.2023 r.

23.12.2023 r.

Adwentowa spowiedź z udziałem kapłanów z dekanatu

31.12.2023 r.

Nabożeństwo dziękczynno-błagalne za 2023 r.

31.12.2023 r.

5.1.2024 r.

Koncert kolęd w wykonaniu Alicji Majewskiej, Olgi Bończyk i Łukasza Zagrobelnego

6.1.2024 r.

Spotkanie opłatkowe Wspólnoty Żywego Różańca i Rodziny Szenstackiej

6.1.2024 r.

11.2.2024 r.

Udzielenie sakramentu chorych Parafianom i Sympatykom kościoła

14.2.2024 r.

Środa Popielcowa rozpoczynająca okres Wielkiego Postu. Kazania Pasyjne głosi ks. Leszek Zych

14.2.2024 r.

9.3.2024 r.

Pielgrzymka na nocne czuwanie na Jasnej Górze

10.3.2024 r.

Rekolekcje Wielkopostne głosi ks. Przemysław Kwiatkowski

10.3.2024 r.

21.3.2024 r.

Dekanalna pielgrzymka powołaniowa do katedry gnieźnieńskiej.

22.3.2024 r.

Ekstremalna Droga Krzyżowa

22.3.2024 r.

25.3.2024 r.

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

29.3.2024 r.

Droga Krzyżowa ulicami Wrześni

29.3.2024 r.

31.3.2024 r.

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

11.4.2024 r.

Siódma Wizytacja Kanoniczna Parafii, połączona z udzieleniem bierzmowania 98 młodym przez Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka.

11.4.2024 r.

14.4.2024 r.

Przygotowanie do powstania Kaplicy Wieczystej Adoracji. Homilie głosi ks. Maksymilian Kamza.

15-17.4.2024 r.

Wycieczka młodzieży do Danii i Niemiec

15-17.4.2024 r.

21.4.2024 r.

Kolejne przygotowania do powstania Kaplicy Wieczystej Adoracji. Homilie głosi ks. Piotr Szymkowiak.

29.4.2024 r.

Inauguracja Projektu Wiara i Pamięć, poświęconego Wrzesińskim Kapłanom Męczennikom. Uroczystości w ZSP, koncelebra z udziałem 27 kapłanów pod przewodnictwem bp. Radosława Orchowicza, promocja książki pt. Więcej niż pamięć, filmu pt. Pamieć to wdzięczność oraz poświęcenie tablicy Kapłanów Męczenników na cmentarzu farnym.

29.4.2024 r.

1-2.5.2024 r.

Pielgrzymka na Kaszuby: Chełmno, Piaseczno, Garczyn, Pelplin, Sianowo, Wejherowo, Sopot

4.5.2024 r.

Msza św. z udziałem Strażaków Gminy Września.

4.5.2024 r.

13-15.5.2024 r.

Pielgrzymka młodzieży do Czech, Niemiec i Świdnicy.

17.5.2024 r.

Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży SP 6 z okazji święta patrona.

17.5.2024 r.

26.5.2024 r.

Uroczystość Pierwszej Komunii Św. do której przystępuje 98 dzieci.

27-28.5.2024 r.

Wycieczka młodzieży do Niderlandów

30.5.2024 r.

Uroczystość Bożego Ciała. Procesja ulicami: Ogrodową, Słowackiego, Chrobrego, Królowej Jadwigii.

30.5.2024 r.

8.06.2024 r.

Suma odpustowa ku czci św. Królowej Jadwigi sprawowana przez ks. Marcina Kulczyńskiego

16.06.2024 r.

Pielgrzymka do Sanktuarium Zawierzenia w Bygdoszczy

16.06.2024 r.

22.06.2024 r.

Kongregacja dekanalna

23.06.2024

Msza św. pożegnalna ks. Leszka Zycha. Był w parafii 7 lat oraz rok na praktyce diakońskiej w latach 2014/2015. Przechodzi do parafii p.w. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu

23.06.2024

24-28.06.2024 r.

Pielgrzymka młodzieży na Słowenię. Zwiedzanie Maribora, Lublany, Bled, Planicy, Brezje, Secowlje, Piranu, Krajnska Gora, Radovlijca oraz włoskiej Gorizia.

1.07.2024 r.

Posługę w parafii rozpoczyna ks. Waldemar Myka przychodzący z parafii p.w. św. Jakuba w Murowanej Goślinie

1.07.2024 r.