Celem małżeństwa jest: doprowadzenie do pełnego rozwoju i dojrzałości miłości między małżonkami, wzajemna pomoc w dążeniu do świętości i dojrzałości chrześcijańskiej, zrodzenie i wychowanie potomstwa.

Przygotowanie do małżeństwa

W sprawach zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego.


Dokumenty:

 1. Świadectwo Chrztu Świętego obydwu stron (data wystawienia nie może przekraczać trzech miesięcy).
 2. Świadectwo Bierzmowania.
 3. Strona owdowiała przynosi akt zgonu współmałżonka.
 4. Dyplom ukończenia nauki religii.
 5. Dowody osobiste.
 6. Dokument z USC stwierdzający brak przeszkód (w wypadku zawierania małżeństwa kościelnego wraz ze skutkami cywilnymi) – data wystawienia nie może przekraczać 3 miesięcy od daty ślubu.
 7. Osoby cywilnie związane Odpis Aktu Małżeństwa z USC.

Obowiązki narzeczonych:

 1. Ukończenie katechezy przedmałżeńskiej dla narzeczonych.
 2. Spotkanie w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego.
 3. Odbycie dwukrotnej spowiedzi przedślubnej:
  • pierwsza – w tym tygodniu, w którym był spisany protokół przedmałżeński;
  • druga – tuż przed ślubem, by w stanie łaski uświęcającej przystąpić do sakramentu małżeństwa.
 4. Trzykrotne spotkanie w kancelarii parafialnej z kapłanem:
  • pierwsze spotkanie:
   1. spisanie protokołu przedmałżeńskiego i stwierdzenie braku przeszkód małżeńskich,
   2. wydanie prośby o wygłoszenie zapowiedzi do parafii zamieszkania narzeczonego (-ej),
   3. ustalenie daty ślubu,
   4. umówienie się na drugie spotkanie;
  • drugie spotkanie:
   1. narzeczony(a) przynosi dokument o wygłoszeniu zapowiedzi przedmałżeńskich od własnego ks. Proboszcza stwierdzający brak przeszkód małżeńskich,
   2. rozmowa na temat konferencji przedmałżeńskich, a przy zaniedbaniach w katechezie szkolnej egzamin z głównych prawd wiary (mały katechizm),
   3. jeśli narzeczeni w trakcie przygotowania zawarli już kontrakt cywilny przynoszą także dokument z USC stwierdzający zawarty związek.
  • trzecie spotkanie:
   1. omówienie ceremonii ślubnej w tygodniu przed zawarciem małżeństwa,
   2. narzeczeni uzgadniają w kancelarii kwestię dekoracji kościoła oraz organisty

W dniu ślubu:

 • 10 minut przed godziną zawarcia sakramentu małżeństwa nowożeńcy i świadkowie zgłaszają się do zakrystii, by złożyć podpisy pod aktem ślubu.
 • świadkowie dostarczają obrączki i kartki od spowiedzi św. narzeczonych.
Image