Pielgrzymująca MTA
 
To duszpasterska inicjatywa Ruchu Szensztackiego, która jest jedną z wielu form nowej ewangelizacji, polegającą na pielgrzymowaniu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w małym, przenośnym obrazie. Apostolat zrodził się w Brazylii w 1950 roku z potrzeby serca Sługi Bożego Jana Luisa Pozzobon (1904-1985), ojca rodziny i diakona. Inspirowany duchowością Ruchu Szensztackiego oraz nauczaniem jego założyciela Ojca Józefa Kentenicha, pragnął ożywić religijne życie Parafii oraz rodzin zwłaszcza przez kontakt z szensztackim sanktuarium. Matka Boża w Pielgrzymującym Sanktuarium /obraz w kształcie kapliczki/, raz w miesiącu nawiedza domy w kręgu 10-15 rodzin, pozostając w nich przez kilka dni. Jej obecność, jako Matki i Wychowawczyni, zachęca do wspólnej modlitwy, wyciszenia sporów, waśni, nieporozumień, znalezienia czasu dla siebie, rodziny, znajomych, oraz naśladowania Jej postawy i odkrywania Boga w codziennym życiu. Apostolat znany jest na całym świecie, miliony rodzin przyjmują Maryję w swoich domach. Obecnie Apostolat jest już w 95 krajach świata. Matka Boża „odwiedza” w każdym miesiącu ok. 5 milionów rodzin.
 

 

Historia Obrazu
 
Szensztat nie posiadał obrazu Maryi aż do kwietnia 1915, kiedy to jeden z nauczycieli w szkole, o. Huggle, ofiarował uczniom litograf Madonny z Dzieciątkiem w ośmiokątnej ramie. O. Huggle znał ich potrzebę znalezienia właściwego wizerunku, dlatego kiedy zobaczył ten obraz w sklepie (antykwariacie), zakupił go za 23 marki i podarował chłopcom. Obraz został umieszczony w Sanktuarium 19 Kwietnia 1915, krótko po tym wydarzeniu nadano mu tytuł „Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej”. Obraz ten był bardzo powszechny w tamtym okresie, znany pod nazwą Refugium Peccatorum (Ucieczka grzeszników). Został namalowany przez Luigiego Crosio (1835-1915), portrecisty z Turynu, we Włoszech. Zanim obraz zaczął kojarzyć się z Szensztat cieszył się umiarkowaną popularnością w Irlandii, Włoszech i Stanach Zjednoczonych. W 1960 roku, oryginalny obraz (prototyp dla wszystkich wydruków) oraz prawa autorskie zostały zakupione przez Szensztat.

 

 

Apostolat Kapliczki MTA

Już 14 Kapliczek Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej pielgrzymuje w naszej Parafii. Pierwsza z kapliczek peregrynuje od 2000 roku. Tytuł Trzykroć Przedziwna przedstawia Maryję jako Córkę Boga Ojca, Matkę Syna Bożego i Oblubienicę Ducha Świętego. Tak jak kiedyś Maryja zaniosła Jezusa do św. Elżbiety, tak i dzisiaj pragnie nawiedzić nasz dom w swoim wizerunku i przynieść Swojego Syna naszym rodzinom, aby pomóc w trudnej codzienności życia. O. Józef Kentenich powiedział: „Przyjmijcie obraz Matki Bożej i przygotujcie dla niego godne miejsce w waszych mieszkaniach. W ten sposób staną się one dla was małymi sanktuariami, w których ten cudowny obraz będzie promieniował łaskami i sprawi, że świętym stanie się dom rodzinny oraz świętymi członkowie rodziny.” Święty Jan Paweł II dodał: „Matka bowiem nie tylko czeka na swoje dzieci we własnym domu, ale idzie za nimi wszędzie, gdzie one zakładają swoje domy. Wszędzie tam, gdzie żyją, gdzie pracują, gdzie tworzą rodziny, gdzie bywają przykute do łoża boleści – a nawet tam, gdzie zapominają o Bogu, gdzie sumienia mają obciążone grzechem.”