Litania za konających

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Święta Maryjo - módl się za tę duszę!
Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie - módlcie się za tę duszę!
Święty Ablu -
Wszyscy Sprawiedliwi -
Święty Janie Chrzcicielu -
Święty Abrahamie -
Święty Józefie -
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy -
Święty Piotrze -
Święty Pawle -
Święty Andrzeju -
Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści -
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy -
Wszyscy święci niewinni Młodziankowie -
Święty Szczepanie -
Święty Wawrzyńcze -
Wszyscy święci Męczennicy -
Święty Sylwestrze -
Święty Grzegorzu -
Święty Augustynie -
Wszyscy święci Biskupi i Wyznawcy -
Święty Benedykcie -
Święty Franciszku -
Święty Kamilu -
Święty Janie Boży -
Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy -
Święta Anno -
Święta Mario Magdaleno -
Święta Łucjo -
Wszystkie święte Panny i Wdowy -
Wszyscy Święci i Święte Boże -
Bądź jej miłościw, odpuść jej, Panie!
Bądź jej miłościw, wybaw ją, Panie!
Od gniewu Twego - wybaw ją, Panie!
Od niebezpieczeństwa śmierci -
Od złej śmierci -
Od mąk piekielnych -
Od wszelkiego złego -
Od mocy szatańskiej -
Przez narodzenie Twoje -
Przez krzyż i mękę Twoją -
Przez śmierć i pogrzeb Twój -
Przez chwalebne zmartwychwstanie Twoje -
Przez wniebowstąpienie Twoje -
Przez Ducha Świętego Pocieszyciela -
W dzień sądu -
My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś jej grzechy odpuścić raczył, wysłuchaj nas, Panie!
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Któryś za nas cierpiał rany...
 

Modlitwa z Dzienniczka św. Faustyny o śmierć szczęśliwą

O, Jezu na krzyżu rozpięty, błagam Cię, udziel mi łaski, abym zawsze i wszędzie, we wszystkim wiernie spełniała najświętszą wolę Ojca Twego. A kiedy ta wola Boża wydawać mi się będzie ciężka i trudna do spełnienia, to wtenczas błagam Ciebie, Jezu, niechaj z ran Twoich spłynie mi siła i moc, a usta moje niech powtarzają: stań się wola Twoja, Panie. O, Zbawicielu świata, Miłośniku ludzkiego zbawienia, który w tak strasznej boleści katuszy zapomnisz o sobie, a myślisz o dusz zbawieniu, Jezu najlitościwszy, udziel mi łaski zapomnienia o sobie, abym cała żyła dla dusz, pomagając Ci w dziele zbawienia, według najświętszej woli Ojca Twego...

O, Jezu miłosierny rozciągnięty na krzyżu, wspomnij na naszą godzinę śmierci! O, najmiłosierniejsze Serce Jezusa otwarte włócznią, ukryj mnie w ostatnią śmierci godzinę! O, Krwi i Wodo, która wytrysłaś z Serca Jezusowego jako zdrój niezgłębionego miłosierdzia dla mnie w mojej śmierci godzinie! Jezu konający, zakładzie miłosierdzia, złagódź gniew Boży w mojej śmierci godzinie.

O, Jezu mój, niechaj ostatnie dni wygnania będą całkowicie według Twej najświętszej woli. Łączę swoje cierpienia, gorycze i samo konanie z męką Twoją świętą i ofiaruję się za świat cały, aby uprosić obfitość miłosierdzia Bożego dla dusz, a szczególnie dla dusz, które są w domach naszych. Ufam mocno i zdaję się całkowicie na wolę Twoją świętą, która jest miłosierdziem samym. Miłosierdzie Twoje będzie mi wszystkim w tej ostatniej godzinie.

 

Modlitwa umierającego

Wszechmogący Boże,
niezgłębiona jest Twoja tajemnica i niezbadane
drogi Twoje. Ty mnie stworzyłeś, a teraz wołasz
do siebie. W Twoje ręce oddaję wszystko,
czym jestem i co posiadam.
Obdarz mnie swą przebaczającą miłością i udziel
mi sił do przebaczenia moim bliźnim.
Zabierz mi życie doczesne, a obdarz życiem
wiecznym i uczestnictwem w chwale
zmartwychwstania Twego Syna.
Amen.

Modlitwa o szczęśliwą śmierć kard. Newmana

O Panie mój i Zbawco!
W godzinie mej śmierci podtrzymuj mnie
swoimi ramionami i łaską Twoich sakramentów.
Niech zabrzmią nade mną słowa rozgrzeszenia,
niech mnie namaści i naznaczy święty olej
chorych, niech Ciało Twoje będzie moim
pokarmem, a Krew Twoja moim orzeźwieniem.
Niech życzliwie spojrzy na mnie Maryja,
Twoja i moja Matka. Niech Anioł Stróż
szepcze mi słowa pokoju, a pełni chwały
święci Patronowie moi niech się wstawiają
za mną, abym z Twojej dobroci i za ich
wstawiennictwem otrzymał dar wytrwania
i umarł tak, jak żyć pragnę: w Twojej
wierze, w Twoim Kościele, w Twojej
służbie i w Twojej miłości.
Amen.
 
Modlitwa do Maryi Niepokalanej o dobrą śmierć

Maryjo Niepokalana, Tobie polecam
siebie w godzinie mojej śmierci.
Chwila ta rozstrzygnie o mojej wieczności.
Niech z Twego Serca spłynie na mnie strumień
Twojej miłości; wyjednaj mi tęsknotę za Bogiem.
Uproś mi łaskę oczyszczenia przez wyznanie
grzechów, przyjęcia sakramentu chorych
jednoczącym ze zbawczą męką Zbawiciela,
oraz zjednoczenia z Twym Synem w Komunii
świętej. Królowo Aniołów,
razem z Aniołami wprowadź moją duszę do
wiekuistego domu Ojca w niebie.
Amen.

Modlitwa do świętego Józefa o dobrą śmierć

O Święty Józefie, mój dobry Ojcze,
któryś miał niewymowną pociechę
umierania w objęciach Jezusa i Maryi,
ratuj mnie zawsze zwłaszcza w tej chwili,
kiedy dusza moja będzie blisko
opuszczenia ciała.
Wyjednaj mi łaskę oddania ducha podobnie
jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi.
Jezu, Maryjo, Józefie Święty,
teraz i w godzinę śmierci w ręce
Wasze oddaję duszę moją.
Amen.