Krąg Biblijny

Krąg Biblijny to grupa osób czytających Pismo Święte. To miejsce, gdzie czyta się i rozważa Słowa Boga. Spotkania w Kręgu Biblijnym to czas, gdzie człowiek zaczyna więcej wierzyć, zaczyna coś robić lepiej, to początek, gdzie zaczyna robić coś, co jest pragnieniem Bożym.

Celem spotkań Kręgu Biblijnego jest nie tylko poznanie Biblii, ale uczynienie z niej Księgi, która jest światłem dla naszego życia. Krąg Biblijny to spotkanie ze Słowem Bożym, odnajdywanie jego Prawdy w naszym życiu, poznawanie Ewangelii i zgłębianie jej przesłania. W Kręgu Biblijnym „nauczysz się rozpoznawać Oblicze Boga w słowach Boga”, to miejsce, gdzie „czytający rośnie na skutek czytania Pisma Świętego”. Uczymy się tu pewnej formy świadectwa wobec innych.

Czynne uczestnictwo w Kręgu Biblijnym otwiera człowiekowi oczy, budzi uśpione dotąd pragnienia.

 

Zapraszamy na spotkania.